Przysłówki - ćwiczenia online z niemieckiego

Sprawdź w ćwiczeniach swoją znajomość różnych form użycia niemieckich przysłówków. W razie problemów, zapraszamy do naszego opisu przysłówka w niemieckim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.