Stopniowanie przysłówków w języku niemieckim

Stopniowaniu ulegają tylko przysłówki odprzymiotnikowe, czyli te odpowiadające na pytanie wie? (jak?). W stopniu równym (der Positiv) przysłówek odprzymiotnikowy ma taką samą formę jak przymiotnik:

playIch gehe immer schnell. Zawsze chodzę szybko.
playEs ist hier so schön! Tutaj jest tak ładnie!
playKönntest du es mal richtig machen? Czy mógłbyś zrobić to kiedyś poprawnie?
playDer Beamte arbeitet sehr langsam. Urzędnik pracuje bardzo wolno.

Stopień wyższy (der Komparativ) powstaje poprzez dodanie do przysłówka końcówki -er (tak samo jak w przypadku przymiotnika).

playschön » playschöner
ładnie ładniej
playschnell » playschneller
szybko szybciej
playteuer » playteurer
drogo drożej
playlangsam » playlangsamer
wolno wolniej
playbillig » playbilliger
tanio taniej

Gdy chcemy dokonać porównania, robimy to przy użyciu als (niż):

playEr geht schneller als ich. On chodzi szybciej niż ja.
playDort ist es schöner als hier! Tam jest ładniej niż tutaj!
playEva spricht Deutsch besser als Tom. Eva mówi po niemiecku lepiej niż Tom.
playDu sollst das Auto teurer verkaufen. Powinieneś sprzedać samochód drożej.
playHerr Wohler arbeitet langsamer als Herr Angler. Pan Wohler pracuje wolniej niż pan Angler.

Stopień najwyższy (der Superlativ) tworzymy dodając do przysłówka końcówkę -(e)sten i stawiając przed przysłówkiem słowo am.

playschön » playam schönsten
ładnie najładniej
playschnell » playam schnellsten
szybko najszybciej
playbequem » playam bequemsten
wygodnie najwygodniej
playlange » playam längsten
długo najdłużej
playkurz » playam kürzesten
krótko najkrócej
playdunkel » playam dunkelsten
ciemno najciemniej

Przy porównaniach używamy przyimka von (z, ze):

playEr geht am schnellsten von uns. On chodzi najszybciej z nas.
playSie singt am schönsten von allen Mädchen in der Schule. Ona śpiewa najładniej ze wszystkich dziewcząt w szkole.
playOlaf arbeitet hier am längsten von allen Mitarbeitern. Olaf pracuje tutaj najdłużej ze wszystkich pracowników.
playAn welchem Tag schlaft ihr am kürzesten? Jakiego dnia śpicie najkrócej?
playDer Schüler lernt am besten von allen Schülern. Ten uczeń uczy się najlepiej ze wszystkich uczniów.
playDas polnische Sprichwort lautet: Unter der Laterne ist es am dunkelsten. Polskie przysłowie brzmi: Najciemniej jest pod latarnią.

Niektóre przyimki mogą tworzyć stopień najwyższy (der Superlativ) tylko poprzez przybranie końcówki -stens:

playmeistens najczęściej
playbestens jak najlepiej
playehestens najwcześniej
playfrühestens najwcześniej
playhöchstens najwyżej
playwenigstens przynajmniej
playspätestens najpóźniej

Kilka zdań dla przykładu:

playWarum sind Genies meistens Männer? Dlaczego geniusze najczęściej są mężczyznami?
playIch kaufe das Buch spätestens in zwei Wochen. Kupię tę książkę najpóźniej za dwa tygodnie.
playDu kannst höchstens einen Kredit aufnehmen. Możesz najwyżej wziąć kredyt.
playEmil ist immer bestens informiert. Emil zawsze jest najlepiej poinformowany.
playIch kann es frühestens morgen machen. Mogę to zrobić najwcześniej jutro.

Należy pamiętać, że część przysłówków stopniowana jest nieregularnie. Będą to następujące przysłówki:

stopień równy
(der Positiv)
stopień wyższy
(der Komparativ)
stopień najwyższy
(der Superlativ)
playgut » playbesser » playam besten
dobrze lepiej najlepiej
playgern » playlieber » playam liebsten
chętnie chętniej najchętniej
playoft » playöfter (häufiger) » playam häufigsten
często częściej najczęściej
playnahe » playnäher » playam nächsten
blisko bliżej najbliżej
playviel » playmehr » playam meisten
dużo więcej najwięcej
playbald » playeher » playam ehesten
wkrótce wcześniej najwcześniej

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.