Części mowy w języku niemieckim

Czasownik

Czasownik

Odmiana czasownika, czasowniki zwrotne, modalne i złożone, bezokolicznik, rekcja, strona bierna, mowa zależna i wiele więcej.

Zobacz opis czasownika »

Rzeczownik

Rzeczownik

Ważny dział w nauce niemieckiego! Jak tworzymy i odmieniamy rzeczowniki, kiedy używamy rodzajników, co to są homonimy i wiele przydatnych materiałów.

Zobacz wzory opis rzeczownika »

Przymiotnik

Przymiotnik

Odmiana, stopniowanie i rekcja przymiotnika,

Zobacz opis przymiotnika »

Liczebnik

Liczebnik

Liczebniki główne, porządkowe i ułamkowe. Czas zegarowy i daty.

Zobacz opis liczebnika »

Przyimek

Przyimek

Przyimki z celownikiem, biernikiem, dopełniaczem, celownikiem lub biernikiem. Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin? Przyimki określające miejsce, czas, i przyczynę.

Zobacz opis przyimków »

Przysłówek

Przysłówek

Przysłówek (das Adverb) stanowi nieodmienną część mowy, która określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek.

Zobacz opis przysłówków »

Partykuły

Partykuły

Partykuły należą do nieodmiennych i nie ulegających stopniowaniu części mowy. W języku niemieckim jest ich około czterdziestu a ich funkcją jest przede wszystkim wyrażanie stanu emocjonalnego osoby mówiącej.

Zobacz partykuły w języku niemieckim »

Zaimek

Zaimek

Zaimek osobowy zastępuje inne części mowy i wskazuje osoby, przedmioty oraz sytuacje. Dzięki zaimkom nie trzeba wielokrotnie powtarzać jednego rzeczownika lecz można zastąpić go odpowiednim zaimkiem.

Zobacz opis zaimków »

Przydawka

Przydawka

Są sytuacje, w których chcielibyśmy powiedzieć o jakiejś osobie lub jakimś przedmiocie więcej, niż umożliwia nam to zwykły przymiotnik.

Zobacz opis przydawki w niemieckim »

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.