Abrakadabra

Temat przeniesiony do archwium
Praca jest męcząca, czyli die Arbeit ist anstrengend. Ist in Ordnung.
To jak powiedzieć, że ona jest męcząca? Sie, es czy die ist anstrengend?
Sie ist anstrengend (Arbeit, die).
Es ist antsrengend zu arbeiten.
Warum gibt es "weiterschreiben"? Man soll "weiter schreiben" nicht sein?
Aha, rozumiem:) czyli to zależy od rodzajnika, zgadza się?
Cytat: Abracadabra23
Warum gibt es "weiterschreiben"?
Man soll "weiter schreiben" nicht sein? co to za składnia? man soll sein?

http://www.duden.de/rechtschreibung/weiterschreiben
Cytat: Abracadabra23
Aha, rozumiem:) czyli to zależy od rodzajnika, zgadza się?
BINGO!
Co do tego "man soll... sein" Man to nieokreślony podmiot, a soll i sein to budowa zdania, którym soll to czasownik modalny (powinno się), a sein oznacza być:)
Chodziło mi o: Nie powinno być " weiter schreiben"? Ale tutaj pewnie bardziej pasowałoby "es".
Mimo to, moja wersja jest niepoprawna?
To jest zaimek nieokreślony.
http://www.twojniemiecki.pl/gramatyka/zaimki-nieokreoelone-indefinitpronomen.html
I tak go się używa.
http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=powinno&l=depl&in=&lf=de
http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/tworzenie-przecze%C5%84-z-nicht,-nein,-kein-w-j%C4%99zyku-niemieckim
Przy okazji przestudiuj to także:
https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdania_pytajace/wymagajace_rozstrzygniecia
Wtedy nie masz wątpliwości.
btw. w twoim tempie zmarnujesz wakacje!
Temat przeniesiony do archwium

 »

Brak wkładu własnego