kilka zdań

Temat przeniesiony do archwium
Gdyby ktoś był taki miły i przejrzał poniższe zdania. Trzy pierwsze są w tekście napisane jeden po drugim, ale rozbiłem ja dla przejrzystości.

1. Wäre Hanna an diesem Abend zu ihrer Mutter gegangen und hätte ihr all ihre Gedanken mitgeteilt-ihre Mütter hätte vielleicht mit ihr über die Geschichte von damals gesprochen und ihr erklärt, wie es kommt, dass Hanna ihren Vater nicht kennt.
Gdyby Hanna tego wieczora przyszła do swojej matki i doniosła jej o wszystkich swoich myślach, może jej matka porozmawiała by z nią o historii z dawnych lat i wyjaśnia jej, jak do tego doszło, że Hanna nie zna swojego ojca.

2. Schließlich hat jedes Kind ein Recht darauf, etwas über seine Eltern zu erfahren.
W końcu każde dziecko ma do tego prawo, aby dowiedzieć się czegokolwiek o swoich rodzicach.

3.Vielleicht hätte Hannas Mutter jetzt so manches zur Sprache gebracht, von dem sie früher, als Hanna klein war, nichts erzählen wollte. Weil da nämlich Hanna vieles noch gar nicht verstehen konnte.
Być może matka Hanny nie jedno by wreszcie poruszyła, o czym wcześniej, kiedy Hanna była mała
nic nie chciała opowiedzieć.

4. Als Songül und Merle nach Hause gehen, versteckt Hanna den deutschen und türkischen Brief in ihrer Geheimkiste. Morgen will sie schönes Briefpapier kaufen und den Brief noch einmal selbst abschreiben.
Hanna schowa do swojej tajnej skrzyni niemiecki i turecki list, kiedy Songül i Merle pójdą do domu. Rankiem chce ona kupić ładny papier listowny i jeszcze raz sama przepisać list.

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie