8krótkich zdań

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o pomoc ułożeniu 8krótkich zdań po niemecku

1)der Mull - smieci
2)Das Erdol -ropa naftowa
3)Die Steinkohle - węgiel kamienny
4)das Trinkwasseer - woda pitna
5)der Wasserhahn - kran
6)tropfen - kapać
7)duschst - brać prysznic
8)sparst -oszczędzać

1)On wyrzuca dużo śmieci
2)Ropa naftowa to ważny surowiec
3)Węgiel kamienny jest wydobywany w Polsce
4)W Tunezji jest dobra woda pitna
5)On ma złoty kran
6)Krople deszczu kapią mu na głowę
7)Jego żona bierze prysznic
8)Tomek oszczędza na nowy samochód
1) Er bringt den Müll weg.
2) Das Erdöl das ist ein wichtiger Rohstoff.
***3) Die Steinkohle hat in Polen gefördert. ***NIE WIEM CZY TE ZDANIE JEST DOBRE.
4) In Tunesien ist gut Trinkwasser.
5) Er hat einen goldenen Wasserhahn.
6) Die Tropfen der Regens tropfen ihm auf den Kopf.
7) Seine Frau nimmt eine Dusche.
8) Tomek spart für ein neues Auto.
NIE ZNAM NIEMIECKIEGO PERFEKT, ALE MAM NADZIEJE,ZE DOBRZE ewent. germaniści poprawią :)

« 

Nur deutsch

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia