Czy ktoś pomoże mi przetłumaczyć kilka zdań?

Temat przeniesiony do archwium.
Witam! Jestem dość kiepska w niemieckim a moim zadaniem jest zaprezentowanie profilu zawodowego nauczyciela przedszkola i nauczyciela w klasach 1-3. Czy ktoś pomoże? Mam do przetłumaczenia taki oto tekst:

Pedagogika- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
PROFIL ZAWODOWY:
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia ról zawodowych: nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela nauczania początkowego, opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego. W toku studiów studenci tej specjalności zdobywają wiedzę o dziecku i jego potrzebach, o prawidłowościach i dysharmoniach jego rozwoju, o podstawowych mechanizmach oddziaływań wychowawczych, a także o metodach diagnozy psychopedagogicznej. Poznają programy wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, metody (konwencjonalne i alternatywne) oraz formy pracy z dziećmi – uzyskują wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Ważne miejsce w programie studiów zajmują praktyki pedagogiczne w żłobkach, przedszkolach i w klasach I – III szkoły podstawowej oraz zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, ruchowe), w trakcie których student ma możliwość zdobywania szeregu kompetencji wzbogacających jego warsztat pracy.
Absolwent posiada:
- uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela;
- kwalifikacje merytoryczne do nauczania zintegrowanego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
- uprawnienia do nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.
POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
- przedszkola publiczne i niepubliczne
- szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy 1-3)
- żłobki, kluby dziecięce


Bardzo proszę o pomoc!
Pewnie ktoś pomoże, ale raczej nie odwali za ciebie. Zaproponuj coś.
Póki co, mam coś takiego, ale pewnie sporo błędów:
Der Pἅdagogik- Vorschulische Erziehung und Grundschulunterricht
DAS BERUFSBILD:
Ein Absolvent dieser Fachrichtung ist bereit zu Berufsrolle erfüllen vor: Lehrer für Vor- und Grundschullehrer, Betreuung im Krippe und Kinderclub, täglich Betreuung. Im Laufe der Studie, Studenten in diesem Spezialisierung Kenntnisse über das Kind und seine Bedürfnisse erwerben. Sie lernen über Gesetzmäßigkeiten und Missstand im Entwicklung. Sie lernen über die grundlegenden Mechanismen und psycho-pädagogischen Methoden der Diagnose. Die Absolventen lernen über Vorschulbildungsprogramme und integrierte Bildung, Methoden (konventionelle und alternative) und Formen der Arbeit mit Kindern – Sie Kenntnisse über Didaktik und Methodik der Vor - und Grundschulbildung erwerben. Wichtigen Platz im Lehrplan nehmen Praktika in Krippe, Kindergärten und Klasse I - III der Grundschule und Kunstunterricht (Kunst, Musik, Bewegung) ein. Im Verlauf dieses Unterricht, der Student hat die Möglichkeit, die Kompetenz zu erwerben. Diese Kompetenzen bereichern seiner Werkstatt.
Ein Absolvent hat:
- Berechtigung zur Berufsausübung,
- inhaltlich Berufsabschluss,
- Berechtigung zur Grundschulbildung und Vorschulbildung.
Chancen am Arbeitsplatz:
- öffentliche und private Kindergärten,
- Grundschulen öffentliche und private (Klasse 1-3)
- Krippe, Kinderclubs
Hej. :)
Muss ich? Skoro muss, to może coś napiszę. Nie jesteś "dobra z niemieckiego", sama to napisałaś przecież. To po jaką ch.. sorry, ale to mi się narzuciło na język zabierasz się za tłumaczenie czegokolwiek, na język obcy. To ty jeszcze nie wiesz, o tym, że niektórzy poświecają całe życie swoje, żeby się języka obcego nauczyć? I to popełniają czasami błędy. Ja nie chcę być jakaś źle w stosunku do Twojej osoby nastawiona, nie chcę obrazić, szczerze. Chcę ci tylko wytłumaczyć. No przecież nie mam złych zamiarów. Napisałam tylko, o tym, że nie zabiera się nigdy z coś samemu, jak się nie ma o tym zielonego pojęcia i tyle.
A kim Ty jesteś, żeby oceniać? Autorka nie zrobiła nic tylko poprosiła o gotowca, to niech się cieszy, że dostała cokolwiek. Poza tym jesteś hipoktytką, bo tutaj pouczasz czego nie powinno się robić a w innym temacie robisz to.
Nie pouczam, tylko nie rozumiem.. W sumie tak to prawda, gotowca ma.
Agę szczerze przepraszam, bo wczoraj trochę przesadziłam. O szczegóły lepiej nie pytać i szczerze autora pomyliłam z osoąa, która wczepiła tłumaczenie. A zreszto i tak kogo to obchodzi? To tylko forum.
gosia, masz zdjąć teraz majtki natrzaskać sobie po gołej dupie
tak jak mówiłam, to tylko forum i dopowiem różne debilstwa tutaj można spotkać.
chciałbyś
Poprosiłam o gotowca? Przecież sama wrzuciłam tutaj swoją wersję- prosiłam o poprawienie :) Nie rozumiem Waszej złośliwości. Zadanie było mi potrzebne na zaliczenie przedmiotu na studiach. Także, dziękuje za wszelką pomoc- widzę, że na forum sami sympatyczni ludzie :)
Oho!
To była pięciodniówka!
Ale, se napaćkałaś teraz w życiorys!
Ein Absolvent dieser Fachrichtung kann eine sehr wichtige Rolle in diesen Berufen ausüben: Vor- und Grundschullehrer, Kinderpfleger im Kindergarten oder Kinderklub und auch als Sozialfürsorger.
nic podobnego, to jest zawod reglamentowany
Das Ziel des Studiums ist es, das Wissen an die Studenten von den Bedürfnissen des Kindes, seiner Entwicklung, einer richtigen Erziehung und den Methoden der psycho-pädagogischen Hilfe weiter zu geben.
Es gibt viele Programme für, z.B.: Vorschulerziehung und Frühbildung; konventionelle und alternative Methoden, und auch Formen pädagogischer Arbeit (mit Kindern). Mit dem Lernen kann sich jeder Student das Wissen in vielen Bereichen aneignen, und das sind z.B.: Didaktik und Methodik der Vorschulerziehung und Frühbildung. Einen sehr wichtigen Platz nehmen die pädagogischen Praktiken in der Kinderkrippe, dem Kindergarten, in den Klassen 1-3 Grundschule und auch die Kunstbeschäftigungen (Musik, Kunst, Geschicklichkeit) ein, die die Möglichkeit einer Eroberung des Wissens bieten.

na to ostatnie lepiej byłoby:

. . . und auch die Beschäftigung mit Musik, Kunst oder Geschicklichkeit ein, die die Möglichkeit einer Erweiterung des Wissens bieten.
ka$hana
no i co z tego? fajnie wygląda;p
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa