Zadanie

Temat przeniesiony do archwium.
Uzupełnij zadania 1-4 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiastt - jeśli to konieczne- dodać inne wyrazy , tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie siedem wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane 1) (Verhereiten/sein)......................................................ist meiner Meinung nach etwas ganz grundlegend anderes als unverheiraten zusammenzuleben.
2)In der deutschen Gesellschaft (lassen/sich/jede/drei/Ehe/scheiden)...........................
3)Als Beispiel kann ich hier meine Familie nennen. Als ich dreizehn war, (trennen/sich/mein/Eltern)...............................
4) Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass ( viel/Kind/auf/Welt/ unglucklich/sein).........................................Ale błagam wytłumaczcie o co chodzi w tym zadaniu
Cytat: nisia2009
Uzupełnij zadania 1-4 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiastt - jeśli to konieczne- dodać inne wyrazy , tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie siedem wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane 1) (Verhereiten/sein)......................................................ist meiner Meinung nach etwas ganz grundlegend anderes als unverheiraten zusammenzuleben.
2)In der deutschen Gesellschaft (lassen/sich/jede/drei/Ehe/scheiden)...........................
3)Als Beispiel kann ich hier meine Familie nennen. Als ich dreizehn war, (trennen/sich/mein/Eltern)...............................
4) Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass ( viel/Kind/auf/Welt/ unglucklich/sein).........................................
Ale błagam wytłumaczcie o co chodzi w tym zadaniu
Podaję analogiczny przykład wyjaśniający, ale po polsku:
5) Ala (mieć/ładny/kot) .... .....

Reszta zadania jest dokładnie określona po polsku. Czytać ze zrozumieniem.