Profil użytkownika niemineralna - wpisy na forum

Geokompozyt Wskazówki do montażu Montaż odbywa się poprzez pokrycie produktem chronionej powierzchni, na zakładkę. Proces montażu należy rozplanować w taki sposób, aby ograniczyć przycinanie produktu…
Supplier Declaration on Sustainability Transparenz in der Lieferkette Der Geschäftspartner willigt ein, die Drittpartner für Handelswaren der Firma X auf Anfrage zu benennen. Wiem, że Drittpartner t…
stopa fundamentowa h=40 cm zbrojona siatką dołem #12 co 15 mit Masche unten verstärkt?…
Folgender Umfang ist Bestandteil der Ausschreibung: Erweiterung des 110-kV-Schaltfeldes X... "Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadanie" - Można tak?…
Diese Funktionalausschreibung umfasst den Umfang der Planung und Erweiterung des Schaltfeldes X im Umspannwerk Y. Obejmuje zakres projektowania brzmi dziwnie. Obejmuje projektowanie po prostu?…
Diese Funktionalausschreibung umfasst den Umfang der Planung und Erweiterung des Schaltfeldes X im Umspannwerk Y. Obejmuje zakres projektowania brzmi dziwnie. Obejmuje projektowanie po prostu?…
Dziękuję, ale chyba nie o to chodzi.…
Witam, potrzebuję pomocy w przetłumaczeniu tego zwrotu. Mowa o dofinansowaniu mikroprojektów z FMP. Wartość zadeklarowana do osiągnięcia w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie Jest to nagłówek…
Witam, jak to przetłumaczyć? Beträge, die von der Versicherung des Auftragnehmers rechtswirksam bezahlt werden…
Zu diesem Feiertag kommen ein paar Hunderte von Menschen aus verschiedenen Orten. Dorthin kommen Rittergilden und verschiedene szenische Gruppen. Manchmal gibt es wichtige Persönlichkeiten wie der Bür…
Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z szczególnym położeniem nacisku na prowadzenie prac z urządzeniami energetycznymi pod ciśnieniem. Energiegerät?…
Chodzi o odpady przeróbcze.…
Witam, czy odpady przetwórcze to "Verarbeitungsabfälle"?…
Unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Abdrifteckwerte (Szenario Ackerbau, 82. Per- zentil) und des bewertungsrelevanten Toxizitätsendpunkts (NOEC) für Pimephales promelas errechnen sich für die…
Zgadza się, dziękuję.…
To komunikat magistrali pociągu. Nie ma szerszego kontekstu. Chyba to będzie "wzmocnić". Dzięki Wam…
Witam, proszę o podpowiedź tłumaczenia "verstärken" w tym kontekście. „Zusatzbremse verstärken“…
Witam, może ktoś potrafi przetłumaczyć skrót "V-Tfz". E-Tfz to elektryczny pojazd trakcyjny. Z góry dziękuję.…
Wpis z instrukcji obsługi maszyny: Individuelle Bedingungs- und Serviceschulungen…
Witam, czy tłumaczyć skrót? Jeśli mam np. nazwę "Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (BGV)", to po polsku będzie oznaczało "Przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony…