Nauka i technologia

Nauka

Niemcy wydają na badania i rozwój nauki ponad 60 miliardów euro rocznie. Środki te pochodzą głównie z gospodarki, która corocznie przekazuje dwie trzecie finansów, inwestowanych w rozwój nauki. Prace badawcze są w Niemczech prowadzone przez wiele różnych instytucji prywatnych i publicznych, zaś specjalizacje naukowe i różnego rodzaju innowacje są zróżnicowane zarówno pod kątem finansowania,jak i celów, które im przyświecają.

 

Publiczne placówki, takie jak uniwersytety, czy też wyższe szkoły zawodowe finansowane są nie tylko ze źródeł państwowych, lecz również przy udziale innych środków. Obok kształcenia młodych naukowców, szkoły wyższe mają także za zadanie prowadzenie badań, przy czym badania uniwersyteckie kładą nacisk na metodologię i szerokie ujęcie tematów, zaś wyższe szkoły zawodowe koncentrują się na badaniach stosowanych.

 

Także prywatne instytucje badawcze mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. Do instytucji badawczo-naukowych o charakterze niekomercyjnym należą cztery duże organizacje:

1. Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka (MPG)

2. Towarzystwo Wspierania Badań Stosowanych im. Josepha Fraunhofera (FhG)

3. Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza (HGF)

4. Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza (WGL)

Technologia

Ponad połowa produkcji przemysłowej w Niemczech związana jest z rozwojem technologii. Sami Niemcy chętnie podkreślają, iż sukcesy technologiczne zawdzięczają swoim doskonale wykształconym inżynierom oraz ich umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy. Mimo iż wiele amerykańskich, czy też brytyjskich uczelni zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni technicznych, to jedna w Niemczech kładzie się największy nacisk na naukę praktyczną oraz kontekst biznesowy.

 

Według opinii ekspertów Niemcy przodują w rozwoju energetyki oraz zajmują wysokie miejsce w rozwoju energii odnawialnej. Równie wysokie wyniki Niemcy notują w branży medycyny. Jako głównego dostawcę sprzętu diagnostycznego na skalę światową trzeba wymienić firmę Siemens. Współpracuje ona z lekarzami oraz naukowcami, którzy pragną rozwoju technologii. Współpraca ta jest decydującym kryterium powodzenia Niemców. Potwierdzają to przykłady z zagranicy: producent sprzętu medycznego General Electric świadomie zdecydował się na ulokowanie w pobliżu Monachium centrum naukowego ukierunkowanego na technologię medyczną.

 

Niemcy znajdują się w pierwszej lidze także, jeśli chodzi o nanotechnikę, czego nie zmieniło także powstanie wielu azjatyckich konkurentów. Perłą wśród instytucji badawczych jest Instytut INM w Saarbrücken, który posiada ponad 100 patentów.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.