Czas Perfekt czasowników odmiany mocnej

Czas przeszły Perfekt części czasowników mocnych powstaje poprzez dodanie do bezokolicznika przedrostka ge-. Ponieważ niektóre z tych czasowników wymagają czasownika posiłkowego haben a niektóre sein, w nawiasie podane są literki s dla sein i h dla haben. Możliwe jest, iż czasownik w zależności od kontekstu raz łączy się z haben a raz z sein.

Infinitiv Imperfekt Perfekt
(Partizip II)
znaczenie
playfahren playfuhr playge-fahren (s/h) jechać
playgeben playgab playge-geben (h) dawać
playhalten playhielt playge-halten (h) trzymać
playkommen playkam playge-kommen (s) przybywać
playlesen playlas playge-lesen (h) czytać
playrufen playrief playge-rufen (h) dzwonić
playschlafen playschlief playge-schlafen (h) spać
playsehen playsah playge-sehen (h) widzieć
playwachsen playwuchs playge-wachsen (s) rosnąć
playwaschen playwusch playge-waschen (h) myć

playEr hat mir Blumen gegeben. Dał mi kwiaty.
playIch habe ein Buch gelesen. Przeczytałem książkę.
playSie sind in die Stadt gefahren. Pojechali do miasta.
playHabt ihr meine Brille gesehen? Widzieliście moje okulary?
playBis wie viel Uhr hat sie geschlafen? Do której godziny spała?

W niektórych czasownikach oprócz przyjęcia przedrostka ge- następuje także zmiana samogłoski (samogłosek) rdzennych:

Infinitiv Imperfekt Perfekt
(Partizip II)
znaczenie
playbitten playbat playgebeten (h) prosić
playbleiben playblieb playgeblieben (s) pozostawać
playessen play playgegessen (h) jeść
playfinden playfand playgefunden (h) znajdować
playgehen playging playgegangen (s) iść
playhelfen playhalf playgeholfen (h) pomagać
playliegen playlag playgelegen (h) leżeć
playnehmen playnahm playgenommen (h) brać
playschreiben playschrieb playgeschrieben (h) pisać
playschwimmen playschwamm playgeschwommen (s/h) pływać
playsingen playsang playgesungen (h) śpiewać
playstehen playstand playgestanden (h) stać
playsprechen playsprach playgesprochen (h) mówić
playspringen playsprang playgesprungen (s) skakać
playsterben playstarb playgestorben (s) umierać
playtrinken playtrank playgetrunken (h) pić
playtreffen playtraf playgetroffen (s) spotykać
playtun playtat playgetan (s) robić
playwerden playwurde playgeworden (s) stawać się
playAntje hat viel von ihrem Urlaub gesprochen. Anke dużo mówiła o swoim urlopie.
playMein Opa ist vor zwei Jahren gestorben. Mój dziadek umarł przed dwoma laty.
playIch habe gestern ein Goldkettchen gefunden. Wczoraj znalazłam złoty łańcuszek.
playUlrich hat heute zwei Flaschen Wein getrunken. Ulrich wypił dzisiaj dwie butelki wina.
playWir haben unsere Eltern um ihre Erlaubnis gebeten. Poprosiliśmy naszych rodziców o pozwolenie.
playWer hat euch geholfen? Kto wam pomógł?
playHast du deine Schlüssel schon gefunden? Znalazłeś już swoje klucze?

Uwaga! Oto odmiana czasowników haben (mieć) i sein (być).

Infinitiv Imperfekt Perfekt
(Partizip II)
znaczenie
playhaben playhatte playgehabt (h) mieć
playsein playwar playgewesen (s) być
playIch bin gestern im Kino gewesen. Byłam wczoraj w kinie.
playHast du schon mal einen Hund gehabt? Miałeś już kiedyś psa?
playWann bist du in Paris gewesen? Kiedy byłaś w Paryżu?

Niektóre czasowniki nierozdzielnie złożone w czasie Perfekt mają taką samą formę jak bezokolicznik:

Infinitiv Imperfekt Perfekt
(Partizip II)
znaczenie
playbekommen playbekam playbekommen (h) otrzymywać
playempfangen playempfing playempfangen (h) otrzymywać
playgefallen playgefiel playgefallen (h) podobać się
playHast du letztens viele Briefe empfangen? Dostałeś ostatnio dużo listów?
playDie blaue Jacke hat mir besonders gefallen. Ta niebieska kurtka szczególnie mi się spodobała.
playVon wem hast du dieses Buch bekommen? Od kogo dostałeś tą ksiażkę?

Czasowniki złożone rozdzielnie w czasie przeszłym Perfekt otrzymują przedrostek ge-, występujący między przedrostkiem a czasownikiem:

Infinitiv Imperfekt Perfekt
(Partizip II)
znaczenie
playabfahren playfuhr...ab playabgefahren (s) odjeżdżać
playanfangen playfing...an playangefangen (h) zaczynać
playankommen playkam..an playangekommen (s) przybywać
playanrufen playrief..an playangerufen (h) zadzwonić
playeinsteigen playstieg...ein playeingestiegen (s) wsiadać
playeinladen playlud..ein playeingeladen (h) zapraszać
playteilnehmen playnahm...teil playteilgenommen (h) brać udział
playDer Zug nach Wien ist vor zehn Minuten abgefahren. Pociąg do Wiednia odjechał przed dziesięcioma minutami.
playMark hat mich heute zweimal angerufen. Mark zadzwonił do mnie dzisiaj dwa razy.
playWann sind Sie angekommen? Kiedy Państwo przybyli?
playWir haben viele Gäste eingeladen. Zaprosiliśmy wielu gości.
playHast du an dieser Konferrenz teilgenommen? Wziąłeś udział w tej konferencji?
playDie Arbeiter haben heute früh angefangen. Robotnicy wcześnie dzisiaj zaczeli.
Komentarze (3)

"liegen" to lezec

"liegen" to lezec w przeciwienstwie do "legen", ktore wlasnie oznacza klasc, ale jest regularne

to jest to

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.