Czas Perfekt czasowników odmiany słabej

Czas przeszły Perfekt niemieckich czasowników słabych powstaje poprzez dodanie do tematu bezokolicznika przedrostka ge- a po temacie końcówki -t lub -et.

playmachen playge-mach-t robić
playfragen playge-frag-t pytać
playlernen playge-lern-t uczyć się
playlehren playge-lehr-t nauczać
playsagen playge-sag-t mówić

playarbeiten playge-arbeit-et pracować
playantworten playge-antwort-et odpowiadać
playwarten playge-wart-et czekać
playzeichnen playge-zeichn-et rysować

Pamiętajmy o czasownikach posiłkowych sein i haben w odpowiedniej formie, które są nieodłącznym elementem czasu przeszłego Perfekt:

playIch habe fleißig gelernt. Pilnie się uczyłam.
playDer Student hat korrekt geantwortet. Student odpowiedział poprawnie.
playDie Mutter hat das Kind zweimal gefragt. Matka zapytała dziecko dwa razy.
playDie Touristen haben lange auf den Bus gewartet. Turyści długo czekali na autobus.
playWarum hast du es so leise gesagt? Dlaczego powiedziałeś to tak cicho?
playHerr Schwarz hat heute ein Auto gekauft. Pan Schwarz kupił dzisiaj samochód.

Czasowniki zaczynające się na be-, er-, ge-, ver-, zer- oraz kończące się na -ieren otrzymują tylko końcówkę -t:

playerzählen playerzähl-t opowiadać
playbesuchen playbesuch-t odwiedzać
playzerstören playzerstör-t niszczyć
playverbessern playverbesser-t ulepszać

playstudieren playstudier-t studiować
playdiktieren playdiktier-t dyktować
playaddieren playaddier-t dodawać
playsignalisieren playsignalisier-t sygnalizować
playMein Freund hat mir eine lustige Geschichte erzählt. Mój przyjaciel opowiedział mi wesołą historię.
playDie Lehrerin hat alle Fehler korrigiert. Nauczycielka poprawiła wszystkie błędy.
playIch und Maria haben unsere Nachbarin besucht. Ja i Maria odwiedziłyśmy naszą sąsiadkę.
playWas hat Hans studiert? Co Hans studiował?
playDer Orkan hat viele Häuser zerstört . Huragan zniszczył wiele domów.

Czasowniki rozdzielnie złożone otrzymują końcówkę -t lub -et oraz przedrostek ge-, który występuje pomiędzy przedrostkiem a rdzeniem czasownika:

playvorstellen playvor-ge-stell-t wyobrażać, przedstawiać
playaufmachen playauf-ge-mach-t otwierać
playmitarbeiten playmit-ge-arbeit-et współpracować
playeinkaufen playein-ge-kauf-t kupować
playkennen lernen playkennen ge-lern-t poznawać

playWer hat das Fenster aufgemacht? Kto otworzył okno?
playWas hast du eingekauft? Co kupiłaś?
playEr hat ein Mädchen kennen gelernt. On poznał dziewczynę.
playDu hast die Tür zugemacht. Zamknąłeś drzwi.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Super stronka, bardzo pomocna. Dzieki wielkie.