Czas przeszły Perfekt

Czas przeszły Perfekt jest generalnie używany do opisywania czynności zakończonych, których skutki widać w teraźniejszości. Występuje on także w dialogach i rozmowach bezpośrednich.

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II).

sein
haben
+ Partizip II = Perfekt

Czasownik posiłkowy sein lub haben odmienia się przez osoby w czasie teraźniejszym.

Czasownik w trzeciej formie (Partizip II) jest nieodmienny i znajduje się na końcu zdania.

playIch habe heute lange gearbeitet. Dzisiaj długo pracowałem.
playUte hat neue Schuhe gekauft. Ute kupiła nowe buty.
playHaben Sie schon die heutige Zeitung gelesen? Czy przeczytał Pan już dzisiejszą gazetę?
playAndy ist in der Schule bis 14 Uhr geblieben. Andy został w szkole do godziny 14.
playUm halb acht sind wir zur Bushaltestelle gelaufen. O wpół do ósmej pobiegliśmy na przystanek autobusowy.

Nadszedł czas na wyjaśnienie, które czasowniki tworzą czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben a które z sein.

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben tworzy większość czasowników. Są to przede wszystkim:

Czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku (tzw. czasowniki przechodnie):

playDer Lehrer hat einen Schüler gefragt. Nauczyciel zapytał ucznia.
playIch habe deinen Bruder gesehen. Widziałem twojego brata.
playHaben Sie mich gehört? Słyszał mnie Pan?
playWarum habt ihr die Hausaufgabe nicht gemacht? Dlaczego nie zrobiliście pracy domowej?

Czasowniki zwrotne:

playIch habe mich darüber gefreut. Ucieszyłam się z tego.
playEr hat sich gewaschen. Umył się.
playSie haben sich verabschiedet. Pożegnali się.
playWir haben uns nicht verspätet. Nie spóźniliśmy się.

Czasowniki modalne:

playEr hat es nicht gewollt. On tego nie chciał.
playWir haben es nicht gekonnt. Nie umieliśmy/potrafiliśmy tego.
playDas habe ich immer sehr gemocht. Zawsze bardzo to lubiłem.
playDu hast es nicht gemusst. Nie musiałeś tego

Czasowniki wyrażające pewien stan lub trwanie czynności, ale nie wyrażające ruchu:

playEr hat auf den Bus gewartet. Czekał na autobus.
playHabt ihr lange gearbeitet? Długo pracowaliście?
playDas Kind hat auf der Bank gesessen. Dziecko siedziało na ławce.
playDer Hund hat unter dem Tisch gelegen. Pies leżał pod stołem.

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein tworzą:

Czasowniki nieprzechodnie (nie wymagające dopełnienia w bierniku), wyrażające ruch:

playWir sind in die Stadt gefahren. Pojechaliśmy do miasta.
playEr ist schnell nach Hause gelaufen. Pobiegł szybko do domu.
playIch bin ins Kino gegangen. Poszłam do kina.
playWann sind Sie angekommen? Kiedy Państwo przybyli?
playWarum bist du nach Posen umgezogen? Dlaczego przeprowadziłaś się do Poznania?

Czasowniki wyrażające zmianę stanu:

playIch bin heute um 7 Uhr aufgestanden. Dzisiaj wstałam o siódmej.
playMein Opa ist vor zwei Jahren gestorben. Mój dziadek umarł przed dwoma laty.
playUm wie viel Uhr bist du eingeschlafen? O której godzinie zasnąłeś?
playDie Blumen sind verblüht. Kwiaty przekwitły.
playDas Denkmal ist im Jahre 1992 entstanden. Ten pomnik powstał w roku 1992.

Czasowniki sein (być), werden (zostać, stawać się), bleiben (pozostawać):

playIch bin krank gewesen. Byłam chora.
playWarum bist du bei ihr so lange geblieben? Dlaczego tak długo u niej zostałeś?
playEs ist sehr dunkel geworden. Zrobiło się ciemno.
playSie ist Ärztin geworden. Została lekarką.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

super strona, bardzo pomocna

karambit fade

Pomocna strona ,ale i tak prawie nic nie rozumiem...:(