Przymiotniki niemieckie wymagające przypadku

Niektóre przymiotniki powodują iż związany z nimi rzeczownik musi mieć odpowiedni przypadek. O tym jaki będzie to przypadek może decydować bądź sam przymiotnik, bądź przyimek z jakim się on łączy.

Przymiotniki te zawsze występują z czasownikiem sein (być). Należy pamiętać, że czasownik ten, w zależności od czasu i trybu, może przyjmować różne formy:

czas
teraźniejszy
playsein
czas przeszły
niedokonany
playwar
czas przeszły
dokonany
playist gewesen
czas
przyszły
playwerden
tryb
przypuszczający
playwäre

Do przymiotników, które wymagają aby dopełnienie było w odpowiednim przypadku należą:

z biernikiem (der Akkusativ) + czasownik sein (być) występują:

przymiotnik z biernikiem
(der Akkusativ)
playalt stary
playbreit szeroki
playdick gruby
playgroß duży
playhoch wysoki
playtief głęboki
playlang długi
playschwer ciężki
playweit szeroki
playwert wart
playgewohnt przyzwyczajony do czegoś

Przykłady użycia:

playDas Kind ist einen Monat alt. Dziecko ma jeden miesiąc.
playDie Gasse ist einen Meter breit. Uliczka ma metr szerokości.
playDer Brunnen ist keine zehn Meter tief. Studnia nie ma dziesięciu metrów głębokości.
playIst die Strecke einen Kilometer lang? Czy ta trasa ma kilometr długości?
playIch bin schwere Arbeit gewohnt. Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy.
playDer Tisch ist nicht das Geld wert. Ten stół nie jest wart tych pieniędzy.
playEin Federchen ist nur ein paar Gramm schwer. Piórko waży tylko kilka gramów.

z celownikiem (der Dativ) + czasownik sein (być) występują:

przymiotnik z celownikiem
(der Dativ)
playähnlich podobny do
playangenehm przyjemny, miły
playbehilflich pomocny
playbekannt znany
playböse zły na
playdankbar wdzięczny
playfremd obcy
gleich taki sam
playlieb odpowiadający
playmöglich możliwy
playnahe bliski
playnützlich użyteczny
playrecht prawy
playtreu wierny
playüberlegen przewyższający
playwilkommen dogodny, odpowiadający

Jest to zdecydowanie najliczniejsza grupa a użycie tych przymiotników w zdaniu wygląda tak:

playMarta ist ihrer Mutter ähnlich. Marta jest podobna do swojej matki.
playDer Student ist seinen Lehrern gar nicht dankbar. Ten student nie jest wdzięczny swoim nauczycielom.
playDie Frau war ihrem Mann immer treu. Ta kobieta zawsze była wierna swemu mężowi.
playWarum bist du mir wieder böse? Dlaczego znów jesteś na mnie zły?
playIst euch dieser Schriftsteller bekannt? Czy jest wam znany ten pisarz?
playDer Junge war einer Dame beim Aussteigen behilflich. Ten chłopiec był pomocny pewnej kobiecie podczas wysiadania.
playEs wäre mir sehr angenehm, wenn Sie mich mal besuchen würden. Byłoby mi bardzo miło, jeśli by mnie Państwo odwiedzili.
playEs wird länger dauern, als dir lieb ist. To będzie trwało dłużej niż ci odpowiada.
playDas neue Angebot ist ihm sehr willkommen. Nowa oferta jest dla niego bardzo dogodna.

z dopełniaczem (der Genitiv) + czasownik sein (być) występują:

przymiotnik z dopełniaczem
(der Genitiv)
playbewusst świadomy czegoś
playgewiss pewny
playschuldig winny
playverdächtigt podejrzany o
playwürdig godny

A oto przykłady zdań:

playBist du dir dessen bewusst, dass du dir das Auto nicht leisten kannst? Czy jesteś tego świadomy, że nie możesz pozwolić sobie na ten samochód?
playEr kann seiner Mutter Beistandes gewiss sein. On może być pewny pomocy swojej matki.
playDer Angeklagte ist schuldig eines Verbrechens. Oskarżony jest winny przestępstwa.
playEr ist eines Diebstahls verdächtigt. On jest podejrzany o kradzież.
playIhr seid des Lobes würdig! Jesteście godni podziwu!

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Przymiotniki, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.