Przyimki - ćwiczenia online z niemieckiego

Sprawdź w ćwiczeniach swoją znajomość różnych form użycia niemieckich przyimków. W razie problemów, zapraszamy do naszego opisu przyimków w niemieckim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Przyimki z celownikiem

teoria: Przyimki z celownikiem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki z biernikiem

teoria: Przyimki z biernikiem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki z dopełniaczem

teoria: Przyimki z dopełniaczem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki z celownikiem lub biernikiem

teoria: Przyimki z celownikiem lub biernikiem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin?

teoria: Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin? - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki określające miejsce

teoria: Przyimki określające miejsce - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki określające czas

teoria: Przyimki określające czas - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki określające przyczynę

teoria: Przyimki określające przyczynę - język niemiecki
ćwiczenia: