Przyimki z dopełniaczem - język niemiecki

Po poniżej wymienionych przyimkach znajdujące się przyimki są w dopełniaczu (der Genitiv):

playanstatt/statt zamiast
playtrotz mimo
playwährend podczas
playwegen z powodu

Spójrzmy na przykłady:

playTrotz des zahmen Winters kann man Ski laufen. Mimo łagodnej zimy można jeździć na nartach.
playWährend der Vorlesung darf niemand reden. Podczas wykładu nikt nie może rozmawiać.
playSie konnte wegen der Krankheit nicht kommen. Ona nie mogła przyjść z powodu choroby.
playMonika hat eine Bluse anstatt der Schuhe gekauft. Monika kupiła bluzkę zamiast butów.
playEr kommt trotz des Verbotes seines Vaters. On przyjdzie mimo zakazu jego ojca.

W mowie potocznej występuje tendencja do używania przyimków trotz (mimo), während (podczas) oraz wegen (z powodu) z celownikiem (der Dativ):

playTrotz vielen Erfolgen will er nicht mehr studieren. Mimo wielu sukcesów on nie chce już studiować.
playWährend dem Krieg sind viele Soldaten ums Leben gekommen. Podczas wojny wielu żołnierzy straciło życie.
playWegen dem schlechten Wetter müssen wir zu Hause bleiben. Z powodu złej pogody musimy pozostać w domu.

Z dopełniaczem (der Genitiv) łączą się także inne wyrazy spełniające funkcję przyimków:

playaufgrund/auf Grund z powodu
playanlässlich/aus Anlass z okazji
playaußerhalb na zewnątrz
playbetreffs odnośnie
playhinsichtlich ze względu/pod względem
playinfolge w skutek
playinnerhalb wewnątrz
playseitens ze strony
playzugunsten/zu Gunsten na korzyść

Oto przykłady:

playDie Diskriminierung aufgrund des Alters ist verboten. Dyskryminowanie z powodu wieku jest zabronione.
playAnlässlich seines Geburtstags wünscht ihm jeder alles Gute. Z okazji urodzin każdy życzy mu wszystkiego dobrego.
playWas gibt es außerhalb unseres Sonnensystems? Co znajduje się na zewnątrz naszego układu słonecznego?
playIch rufe Sie an betreffs Ihrer Buchung in unserem Hotel. Dzwonię do Pani odnośnie Pani rezerwacji w naszym hotelu.
playHinsichtlich der Größe der Wohnung ist die Miete zu hoch. Pod względem wielkości mieszkania czynsz jest zbyt wysoki.
playDer Patient starb infolge der Verletzungen. Pacjent umarł w skutek obrażeń.
playInnerhalb Europas gibt es keine Grenzen. Wewnątrz Europy nie ma granic.
playSeitens unserer Firma bekommen alle Kunden eine technische Unterstützung. Ze strony naszej firmy wszyscy klienci otrzymują techniczne wsparcie.
playZugunsten des Angeklagten war er nicht vorbestraft. Na korzyść oskarżonego nie był on wcześniej karany.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Es ist super, danke!