Przyimki określające miejsce - język niemiecki

Do określenia miejsca służą następujące przyimki:

playan nad
playin w, do
playzu do
playnach do
playauf na, do

Przyimki te w połączeniu z rodzajnikiem określonym w celowniku (der Dativ) lub bierniku (der Akkusativ) ulegają ściągnięciu:

playan dem » playam
playan das » playans
playin dem » playim
playin das » playins
playzu der » playzur
playzu dem » playzum
playauf das » playaufs

Przyimka in (do) używamy w odniesieniu do miejsca (budynku, wnętrza) jeśli pobyt tam jest dłuższy lub regularny. Użycie przyimka zu (do) oznacza, iż idziemy dokądś w celu załatwienia jakiejś sprawy i nasz pobyt tam jest krótki i chwilowy. Zu (do) używamy także, gdy idziemy do jakiejś osoby. Przyjrzyjmy się poniższym zdaniom:

Ich gehe... (idę)
playin die Kirche/ Schule/ Universität/ Stadt do kościoła/ szkoły/ na uniwersytet/ do miasta
playins Kino/ Theater/ Museum/ Büro do kina/ teatru/ muzeum/ biura
playin den Park/ Garten/ Unterricht do parku/ ogrodu/ na lekcję
playzur Post/ Bank/ Kasse/ Polizei na pocztę/ do banku/ do kasy/ na policję
playzum Unterricht/ Studium/ Gottesdienst na lekcję/ na studia/ na mszę
playzur Vorlesung/ zur Schule/ zur Kirche na wykład/ do szkoły/ do kościoła
oznacza to, że w ogóle na nie chodzimy a nie, że idziemy w tym momencie.
playzu Erika/ zum Arzt/ zum Chef do Eryki/ do lekarza/ do szefa

Czasami zamiast zu (do) używa się auf (do, na):

playIch gehe auf die Post. Idę na pocztę.
playIch gehe auf die Bank. Idę do banku.

Jeśli mówimy o podróżowaniu w jakieś miejsce, wówczas w odniesieniu do państw, miast, kontynentów i krain geograficznych, występujących bez rodzajnika używamy nach (do). Jeśli są one z rodzajnikiem, wówczas używamy in (do). Możemy także użyć an (nad) gdy mówimy o wodzie:

Ich fahre...(jadę)
playnach Deutschland/ Polen/ Griechenland do Niemiec/ Polski/ Grecji
playnach Berlin/ Warschau/ Paris/ Bayern do Berlina/ Warszawy/ Paryża/ Bawarii
playin die Ukraine/ die Schweiz/ die Türkei na Ukrainę/ do Szwecji/ do Turcji
playins Ausland/ ins Gebirge/ ins Blaue za granicę/ w góry/ w nieznane
playin die Berge/ in die Alpen/ in den Norden w góry/ w Alpy/ na północ
playan die Ostsee/ an die Weichsel/ an den Strand/ an den See nad Bałtyk/ nad Wisłę/ na plażę/ nad jezioro
playaufs Land na wieś

Przy wyrażaniu pojęć dotyczących domu i mieszkania używamy następujących zwrotów:

Ich gehe ...(idę)
playins Haus (aus dem Garten)
playins Zimmer/ ins Bad/ in die Küche/ in den Keller
do domu (z ogrodu)
do pokoju/ do łazienki/ do kuchni/ do piwnicy
oznacza wchodzenie do konkretnego budynku/ pomieszczenia
playnach Hause (aus der Schule) do domu (ze szkoły)
oznacza, że poruszamy się w kierunku miejsca, gdzie jest nasz dom
playauf den Spielplatz/ auf den Balkon/ auf die Straße/ auf die Terrasse na plac zabaw/ na balkon/ na ulicę/ na taras
playan den Tisch/ ans Fenster/ an die Wand do stołu/ do okna/ do ściany

Jeśli gdzieś poszliśmy, to teraz musimy umieć wyrazić, że tam jesteśmy. O ile powyższe przyimki były powiązane z ruchem i łączyły się z biernikiem (der Akusativ), to teraz będą one występowały z celownikiem (der Dativ). Należy zapamiętać, iż przyimki nach oraz zu zawsze łączą się z celownikiem (der Dativ), nawet gdy obiekt znajduje się w ruchu. A oto jak wyrazić informację, że gdzieś się znajdujemy:

Ich bin...(jestem)
playin der Kirche/ Schule/ Universität/ Stadt w kościele/ szkole/ na uniwersytecie/ na mieście
playim Kino/ Theater/ Museum/ Büro w kinie/ teatrze/ muzeum/ biurze
playim Park/ Garten/ Unterricht w parku/ ogrodzie/ na lekcji
playauf der Post/ Bank/ Polizei na poczcie/ w banku/ na policji
playbei Erika/ beim Arzt/ beim Chef u Eryki/ lekarza/ szefa
playin Deutschland/ Polen/ Griechenland w Niemczech/ Polsce/ Grecji
playin Berlin/ Warschau/ Paris/ Bayern w Berlinie/ Warszawie/ Paryżu/ Bawarii
playin der Ukraine/ in der Türkei/ in der Schweiz na Ukrainie/ w Turcji/ w Szwecji
playim Ausland/im Gebirge/im Blauen za granicą/ w górach/ w nieznanym
playin den Bergen/ in den Alpen/ im Norden w górach/ w Alpach/ na północy
playan der Ostsee/ an der Weichsel/ am Strand nad Bałtykiem/ nad Wisłą/ na plaży
playauf dem Land na wsi
playzu Hause w domu
playim Bad/ in der Küche/ im Keller w łazience/ w kuchni/ w piwnicy
playauf dem Spielplatz/ auf dem Balkon/ auf der Straße na placu zabaw/ na balkonie/ na ulicy
playam Tisch/ am Fenster/ an der Wand przy stole/ przy oknie/ przy ścianie

Jeśli skądś wracamy używamy przyimków:

playaus z
playvon z, od

Przyimek aus (z) jest przeciwieństwem przyimka in (do) i oznacza, że przybywamy z wnętrza lub ze środka czegoś. Przyimek von (od/z) jest przeciwstawny do pozostałych przyimków. Zarówno aus jak i von zawsze łączą się z celownikiem (der Dativ).

playin do » playaus z (ze środka, z wewnątrz)
playan, auf, bei, zu do, na, nad » playvon z, od

Oto przykłady:

Ich komme... (idę)
playaus der Kirche/ Schule/ Universität z kościoła/ szkoły/ uniwersytetu
playaus dem Kino/ Theater/ Konzert z kina/ teatru/ koncertu
playaus dem Bad/ aus der Küche/ aus dem Zimmer z łazienki/ kuchni/ pokoju
playaus Deutschland/ Polen/ Berlin/ Bayern z Niemiec/ Polski/ Berlina/ Bawarii
playaus der Ukraine/ aus der Schweiz/ aus der Türkei z Ukrainy/ ze Szwecji/ z Turcji
playvon dem Balkon/ von der Straße z balkonu/ ulicy
playvon der Post/ Bank/ Polizei z poczty/ banku/ policji
playvon Erika/ vom Arzt/ vom Chef od Eryki/ lekarza/ szefa
playvom Ostsee/ von der Weichsel/ vom Strand znad Bałtyku/ znad Wisły/ z plaży

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (12)

wszyscy analizują błędy niemieckie, a błędy polskie!!!
Błąd " z nad morza, z nad Wisły"
Poprawne:" znad morza, znad Wisły" !!!!!!!!

@kl33jj: tak zdecydowanie powinno być "von der Ostsee" zamiast "vom Ostsee", mowa tu o Morzu Bałtyckim, może jest die See. Jezioro der See. Pewnie jakiś automat zadziałał.

Czy w ostatnim przykładzie na samym dole nie powinno być "von der Ostsee" zamiast "vom Ostsee"?

Die Schweiz to Szwajcaria, a nie Szwecja.

jaka jest różnica w użyciu przyimków an oraz auf w bierniku?
dlatego mówię Ich liege am liebsten am Strand a nie auf? a dlaczego Ich fahre aufs Land?

jarekolo:
jeszcze jedno:
"tuptasz nóżkami w drodze do pracy"
Du trampelst mit den Fusseln, auf dem Weg (wohin?)
in die Schule.
Jeśli idziesz do szkoły, to zmieniasz miejsce, czas. Nie możesz powiedzieć, Wo w przypadku np. W drodze do sklepu, znalazłem 2 złote, gdyż w drodze określa stan i zmianę czasu.
Tak samo trzyma się rzecz: gdy idę spać...dokąd...do łóżka.
Można by przypuścić, że np. idąc do szkoły, stoisz w miejscu i tuptasz nogami. Czyli teoretycznie stoisz, ale czas działa dalej, więc dlatego biernik odpowiada na "Wann?", "Wohin?" Nie można użyć Wo? gdyż wyklucza to "Wann?" z pkt widzenia polaka, on stoi, ale czas mija, także On idzie do szkoły i jest zmiana czasu, nawet jeśli będzie tuptać w miejscu i sekundę przed rozpoczęciem zajęć znajdzie się w sali.

jarekolo...czy ty umiesz czytać? Hast du den Verstand verloren?!
Wiadomo, że w dativie nie występuje ruch, przecież Loup opisał sytuację.
Najpierw piszesz, że w dativie nie występuje ruch, a następnie opisujesz sytuację, iż jest możliwy.
Jeśli idę do pracy, to erstens:
na długo, więc zu odpada.
Zweitens: jeśli pragniesz opisać, przy śniadaniu, że po obiedzie pójdziesz do pracy, to mamy od tego czas przyszły.
Jeśli np.: bomba wpadnie do piwnicy po śniadaniu, to też używam in.

Ich gehe HEUTE zur arbeit, jest sprzeczne, dlaczego? Weil "Heute" auf die Frage: "Wann" beantwortet, die erstens; sich mit dem Akkusativ vereinigt, zweitens; Wo - bedeutet an spezifischer Stelle, und Wann auf gar keinen Fall.
Wann gehst du in die Schule? - nieważne, czy dziś jutro za dziesięć lat, a może po obiedzie.
Ta cała jatka z "zu", to jakieś przeinaczenie polsko-niemieckich gramatyków.
W Niemczech nigdy spotkałem się, z tym co piszesz. Kiedy powiedziałem przy niemcach zu, zamiast in, zdziwienie ich było ogromne.

LoupGarow, w dativie nie występuje ruch!!! Jeżeli powiesz "ich gehe zur Arbeit", to oznacza, że zdanie jest w dativie i nie tuptasz nóżkami w drodze do pracy, ale idziesz dzisiaj do pracy np. po śniadaniu. Jak najbardziej poprawne jest zdanie w dativie "ich gehe HEUTE zur Arbeit". Strony biernej w to nie mieszaj, bo to zupełnie inna bajka :)
Pozdrawiam.

Bejss , zawsze zu jest z dativem . Taka juz jest zasada .

Też zwróciłem na to uwagę. Problem w tym, że ruch występuje z Akkusativem a nie Dativem. Wiele osób mówi : ich gehe zu Geschäft, zur Arbeit. Rozmawiałem dziś z Niemcem który zaprzeczył tym rewelacjom. Prawidłowo powinno być Ich gehe ins Geschäft/ in die Arbeit itd. Jeśli ruch występuje w Akussatiwie a Dativ jest stroną bierną, to zdanie ich gehe zum, zur.... zaprzecza tej teorii i w Dativie mamy również do czynienia z ruchem :)

ZU jest przyimkiem, który zawsze łączy się z DATIVEM, a więc z 3. przypadkiem :) skoro Arzt jest rodzaju męskiego " der " to w Dativie będzie " dem " ; Kasse jest rodzaju żeńskiego " die " , a więc " der " ;)

witam mam pewien problem. Wyjasnie go na przykladzie:

Ich gehe (wohin?) in das Kino.
czyli 4 przypadek, to rozumiem, ale

Ich gehe (wohin?) zu dem Arzt albo zu der Kasse
i tutaj jest zastosowany 3 przypadek,
czy to jest jakis wyjatek? dlaczego nie wystepuje tutaj 4 przypadek tylko 3?