Imperfekt czasowników odmiany mocnej

Zanim przejdziemy do czasu przeszłego Imperfekt czasowników mocnych, przyjrzyjmy się jak swoją formę zmieniają czasowniki posiłkowe sein (być) i haben (mieć):

sein (być)
ich playwar wir playwar-en
du playwar-st ihr playwar-t
player
playsie
playes
war sie
Sie
playwar-en

haben (mieć)
ich playhatte wir playhatte-n
du playhatte-st ihr playhatte-t
player
playsie
playes
hatte sie
Sie
playhatte-n

W jaki sposób powstały powyższe formy?

Otóż czasowniki te odmieniają się nieregularnie. Oznacza to, iż temat czasownika ulega zmianie i przybiera końcówki osobowe. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, iż czasownik w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej (ich oraz er/sie/es) nie otrzymuje żadnej końcówki.

playKlaus, wo bist du jetzt? Klaus, gdzie teraz jesteś?
playKlaus, wo warst du gestern? Klaus, gdzie wczoraj byłeś?
playIch habe kein Geld. Nie mam pieniędzy.
playIch hatte kein Geld. Nie miałem pieniędzy.
playHast du dieses Jahr Urlaub? Masz w tym roku urlop?
playHattest du dieses Jahr Urlaub? Miałeś w tym roku urlop?
playWir sind gesund. Jesteśmy zdrowi.
playWir waren krank. Byliśmy chorzy.

W podobny sposób powstaje forma czasu przeszłego Imperfekt czasowników mocnych. Ponieważ czasowników tych jest sporo, poniżej podaję tylko te najważniejsze. W trzeciej kolumnie (Partizip II/Perfekt) zamieszczam także trzecią formę czasownika, której warto uczyć się wraz z formą Imperfekt.

Infinitiv Imperfekt Partizip II
(Perfekt)
znaczenie
playbeginnen begann begonnen zaczynać
playbitten bat gebeten prosić
playbleiben blieb geblieben pozostawać
playessen gegessen jeść
playfinden fand gefunden znajdować
playschreiben schrieb geschrieben pisać
playleiden litt gelitten cierpieć
playfließen floß geflossen płynąć
playschließen schloß geschlossen zamykać
playbiegen bog gebogen zginać
playfliegen flog geflogen latać
playziehen zog gezogen przeprowadzić się/
ciągnąć
playsingen sang gesungen śpiewać
playspringen sprang gesprungen skakać
playtrinken trank getrunken pić
playhelfen half geholfen pomagać
playkommen kam gekommen przybywać
playnehmen nahm genommen brać
playsprechen sprach gesprochen mówić
playtreffen traf getroffen spotykać
playschwimmen schwamm geschwommen pływać
playgeben gab gegeben dawać
playlesen las gelesen czytać
playsehen sah gesehen widzieć
playfahren fuhr gefahren jechać
playtragen trug getragen nosić
playwachsen wuchs gewachsen rosnąć
playwaschen wusch gewaschen prać
playschlafen schlief geschlafen spać
playlaufen lief gelaufen biegać
playrufen rief gerufen dzwonić
playstehen stand gestanden stać
playtun tat getan robić

Pamiętajmy aby do podanych form (druga kolumna) dodać odpowiednie końcówki osobowe:

playJutta und Heinz fuhren in die Stadt. Jutta i Heinz pojechali do miasta.
playWir lasen immer seine Aufsätze. Zawsze czytaliśmy jego wypracowania.
playMeine Tante schlief gestern nur drei Stunden. Moja ciocia spała wczoraj tylko trzy godziny.
playEr lief schneller als andere. On biegł szybciej niż inni.
playLetztes Jahr trug ich nur Jeanshosen. W zeszłym roku nosiłam tylko spodnie jeansowe.
playEr ging in den Wald und fand sieben Pilze. Poszedł do lasu i znalazł siedem grzybów.
playDie Vorlesung begann pünktlich. Wykład zaczął się punktualnie.
playMein Freund gab mir gestern ein Geschenk. Mój przyjaciel dał mi wczoraj prezent.
playMonika half ihrer Mutter. Monika pomogła swojej mamie.
playTrankt ihr keinen Wein? Nie piliście wina?
playMarkus flog gestern nach Italien. Markus poleciał wczoraj do Włoch.
playVor drei Jahren zogen wir nach Berlin. Przed trzema laty przeprowadziliśmy się do Berlina.

Jaką formę mają w czasie przeszłym Imperfekt czasowniki mocne rozdzielnie złożone?

Otóż czasownik przyjmuje taką samą formę jak powyżej a przedrostek występuje na końcu zdania:

Infinitiv Imperfekt Partizip II
(Perfekt)
znaczenie
playabfahren fuhr...ab abgefahren odjeżdżać
playanbieten bot...an angeboten oferować
playanfangen fang...an angefangen zaczynać
playankommen kam...an angekommen przybywać
playanrufen rief...an angerufen zadzwonić
playaufstehen stand...auf aufgestanden wstawać
playeinladen lud...ein eingeladen zapraszać
playfernsehen sah...fern ferngesehen oglądać telewizję
playstattfinden fand...statt stattgefunden odbywać się
playumsteigen stieg...um umgestiegen przesiadać się
playspazierengehen ging...spazieren spazierengegangen iść na spacer

playDer Zug fuhr vor 5 Minuten ab. Pociąg odjechał przed 5 minutami.
playAnke nahm letzte Woche an einer Konferenz teil. Anke wzięła w zeszłym tygodniu udział w konferencji.
playHerr Tilger, stiegen Sie in Breslau um? Panie Tilger, przesiadł Pan się we Wrocławiu?
playMeine Freundin rief mich gerstern Abend an. Moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie wczoraj wieczorem.
playDer Mann lud mich ins Kino ein. Ten mężczyzna zaprosił mnie do kina.
playVorgestern schliefen wir schnell ein. Przedwczoraj szybko zasneliśmy.
playSahst du Sonntag Abend fern oder gingst du spazieren? Oglądałeś w niedzielę wieczorem telewizję czy poszedłeś na spacer.
playWas bot sie dir an? Co ona ci zaoferowała?
Komentarze (1)

super

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.