Imperfekt czasowników odmiany słabej

Imperfekt czasowników słabych powstaje poprzez dodanie do tematu bezokolicznika przyrostka -t i odpowiedniej końcówki osobowej. Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej (er/sie/es), która jest taka sama jak pierwsza osoba liczby pojedynczej (ich).

liczba pojedyncza liczba mnoga
machen (robić)
ich playmach-t-e wir playmach-t-en
du playmach-t-est ihr playmach-t-et
player
playsie
playes
mach-t-e playsie
playSie
mach-t-en
liczba pojedyncza liczba mnoga
fragen (pytać)
ich playfrag-t-e wir playfrag-t-en
du playfrag-t-est ihr playfrag-t-et
player
playsie
playes
frag-t-e playsie
playSie
frag-t-en

Czasowniki słabe, których temat zakończony jest na -t, -d, -m, -n przed przyrostkiem -t otrzymują dodatkowo spójkę -e:

liczba pojedyncza liczba mnoga
warten (czekać)
ich playwart-et-e wir playwart-et-en
du playwart-et-est ihr playwart-et-et
player
playsie
playes
wart-et-e playsie
playSie
wart-et-en
liczba pojedyncza liczba mnoga
atmen (oddychać)
ich playatm-et-e wir playatm-et-en
du playatm-et-est ihr playatm-et-et
player
playsie
playes
atm-et-e playsie
playSie
atm-et-en

Jak widać na powyższych przykładach, czas przeszły Imperfekt niewiele różni się od czasu teraźniejszego Präsens.

playKarl wartet auf seinen Freund. Karl czeka na swojego przyjaciela.
playKarl wartete auf seinen Freund. Karl czekał na swojego przyjaciela.
playDie Schüler bilden einen Satz. Uczniowie budują zdanie.
playDie Schüler bildeten einen Satz. Uczniowie budowali zdanie.
playIch wohne in einem Hotel. Mieszkam w hotelu.
playIch wohnte in einem Hotel. Mieszkałam w hotelu.
playIhr freut euch über die Geschenke. Cieszycie się z prezentów.
playIhr freutet euch über die Geschenke. Cieszyliście się z prezentów.
playDie Oma erzählt den Kindern ein Märchen. Babcia opowiada dzieciom bajkę.
playDie Oma erzählte den Kindern ein Märchen. Babcia opowiadała dzieciom bajkę.
playDer Reiseführer zeigt den Touristen die Stadt. Przewodnik pokazuje turystom miasto.
playDer Reiseführer zeigte den Touristen die Stadt. Przewodnik pokazywał turystom miasto.

Odmiana czasowników słabych rozdzielnie złożonych nie różni się od powyżej przedstawionej. Należy jednak pamiętać o tym, iż przedrostek oddziela się od czasownika i występuje na końcu zdania.

playDer Vater machte das Fenster zu. Ojciec zamknął okno.
playDas Mädchen kaufte einen Rock ein. Dziewczynka zakupiła spódniczkę.
playHerr Nowak und Herr Kowalski arbeiteten zwei Jahre zusammen. Pan Nowak i pan Kowalski współpracowali dwa lata.
playIch stellte mir ein Abendessen mit Orlando Bloom vor. Wyobrażałam sobie kolację z Orlando Bloom.
playDer Professor setzte seine Vorlesung fort. Profesor kontynuował wykład.
Komentarze (4)

super

jeśli do bezokolicznika dodamy tylko przedrostek -t- to druga osoba l.poj. powinna być du fragtst, dlatego dodajemy -te- lub ete i końcówkę odmiany czasu teraźniejszego czyli du fragtest. Reszta zgadza się.

Możliwe...

Vorsetzen to raczej – położyć, postawić coś przed czymś, przesiadać, serwować, częstować itp.
kontynuować to – fortsetzen, weiterführen
Więc może ten ostatni przykład powinien tak wyglądać :
Der Professor führte seine Vorlesung weiter.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.