Przydawka rozwinięta - język niemiecki

Przydawka rozwinięta (das erweiterte Attribut) to forma gramatyczna, dzięki której zdanie przydawkowe możemy wyrazić w skrócony sposób. Czym jest zdanie przydawkowe? To zdanie podrzędne, dodane po przecinku i określające rzeczownik zdania nadrzędnego. Np.:

playDer Mann, der in diesem Jahr in die Schweiz fährt, ist unser Nachbar. Ten mężczyzna, który w tym roku jedzie do Szwajcarii, jest naszym sąsiadem.
playZwei Frauen, die vor dem Hotel stehen, sind Ausländerinnen. Dwie kobiety, które stoją przed hotelem, są obcokrajowcami.

Przydawka rozwinięta charakteryzuje się tym, że zdanie przydawkowe (zaznaczone na powyższym przykładzie) nie występuje w formie zdania podrzędnego, lecz jest częścią zdania nadrzędnego i występuje między rodzajnikiem (albo liczebnikiem) i rzeczownikiem. Reszta zdania nie ulega zmianie. Wygląda to więc tak:

playDer ... Mann ist unser Nachbar. Ten ... mężczyzna jest naszym sąsiadem.
playZwei ... Frauen sind Ausländerinnen. Dwie kobiety ... są obcokrajowcami.

Aby móc wstawić brakującą część zdania, należy nieco ją zmienić. Przede wszystkim odrzucamy zaimek względny der/die/das (ten/ta/to). Drugi krok polega na przekształceniu czasownika w imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip Präsens) lub imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt).

Imiesłów czasu teraźniejszego ma charakterystyczną końcówkę -d (-ący/-ąca/-ące), która jest dodawana do bezokolicznika. Imiesłów czasu przeszłego to trzecia forma czasownika (Partizip II).

bezokolicznik
playschreiben pisać
playtrinken pić
playsprechen mówić
imiesłów czasu
teraźniejszego
playschreibend piszący
playtrinkend pijący
playsprechend mówiący
imiesłów czasu
przeszłego
playgeschrieben napisany
playgetrunken wypity
playgesprochen powiedziany

Powyższe imiesłowy odmieniają się jak przymiotniki.

Co dzieje się dalej ze zdaniem przydawkowym?

Po rodzajniku lub liczebniku stoi grupa wyrazów określająca dany rzeczownik. Po tych wyrazach jest imiesłów czasu teraźniejszego lub przeszłego a po nim rzeczownik i reszta danego wyrażenia. Spójrzmy jak wyglądają nasze zdania:

playDer in diesem Jahr in die Schweiz fahrende Mann ist unser Nachbar. Ten jadący w tym roku do Szwajcarii mężczyzna jest naszym sąsiadem.
playZwei vor dem Hotel stehende Frauen sind Ausländerinnen. Dwie stojące przed hotelem kobiety są obcokrajowcami.

Wiedząc, jak powstaje przydawka rozwinięta, zamiana poniższych wyrażeń nie powinna sprawić żadnych trudności:

playein Ausländer, der nach Posen kommt obcokrajowiec, który przybywa do Poznania
playein nach Posen kommender Ausländer przybywający do Poznania obcokrajowiec
playder Lehrer, der immer laut spricht nauczyciel, który zawsze głośno mówi
playder immer laut sprechende Lehrer zawsze głośno mówiący nauczyciel
playdas Kind, das Bücher liest dziecko, które czyta książki
playdas Bücher lesende Kind czytające książki dziecko
playder Angestellte, der Bestellungen macht pracownik, który robi zamwienia
playder Bestellungen machende Angestellte robiący zamówienia pracownik
playeine Frau, die zwei Kinder hat pewna kobieta, która ma dwójkę dzieci
playeine zwei Kinder habende Frau pewna mająca dwójkę dzieci kobieta

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

bardzo przydatne wielkie dzięki

ukłony! :)

bardzo przydatne wiadomości, wielkie dzięki ,super tłumaczone.

CZŁOWIEKU BYĆ MOŻE DZIĘKI TOBIE JEDNAK DOBRZE NAPISZĘ MATURE Z NIEMIECKIEGO XD

Poniższy wpis o geografii już jest nieaktualny, autor poprawił co trzeba, a ja nadal korzystam z gramatyki. Dziękuję!

Świetna pomoc w nauce! Autor jest na pewno ekspertem od gramatyki. Gorzej z geografią, bo myli Szwajcarię ze Szwecją (Der in diesem Jahr in die Schweiz fahrende Mann) :)

arktykul swietny ;) tylko czemu ja czuje takie obrzydzenie do niemców...moze to przez Hitlera.