Lista ćwiczeń online z niemieckiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Czas przeszły Imperfekt

Wstęp

teoria: Czas przeszły Imperfekt (Präteritum)
ćwiczenia:

Imperfekt czasowników odmiany słabej

teoria: Imperfekt czasowników odmiany słabej
ćwiczenia:

Imperfekt czasowników odmiany nieregularnej i czasowników modalnych

teoria: Imperfekt czasowników odmiany nieregularnej i czasowników modalnych
ćwiczenia:

Imperfekt czasowników odmiany mocnej

teoria: Imperfekt czasowników odmiany mocnej
ćwiczenia:

Czas przeszły Perfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Czas przyszły Futur I i Futur II

Liczebnik

Liczebniki główne

teoria: Liczebniki główne - język niemiecki
ćwiczenia:

Liczebniki porządkowe

teoria: Liczebniki porządkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Liczebniki ułamkowe

teoria: Liczebniki ułamkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Czas zegarowy

teoria: Czas zegarowy - język niemiecki
ćwiczenia:

Daty

teoria: Daty w języku niemieckim
ćwiczenia:

Wie viel czy wie viele?

teoria: Wie viel czy wie viele?
ćwiczenia:

Partykuły

Przyimek

Przyimki z celownikiem

teoria: Przyimki z celownikiem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki z biernikiem

teoria: Przyimki z biernikiem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki z dopełniaczem

teoria: Przyimki z dopełniaczem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki z celownikiem lub biernikiem

teoria: Przyimki z celownikiem lub biernikiem - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin?

teoria: Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin? - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki określające miejsce

teoria: Przyimki określające miejsce - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki określające czas

teoria: Przyimki określające czas - język niemiecki
ćwiczenia:

Przyimki określające przyczynę

teoria: Przyimki określające przyczynę - język niemiecki
ćwiczenia:

Przysłówek

Zaimek

Zaimek osobowy

teoria: Zaimek osobowy - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek nieosobowy es

teoria: Zaimek nieosobowy es - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek dzierżawczy

teoria: Zaimek dzierżawczy - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek zwrotny

teoria: Zaimek zwrotny - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek wskazujący

teoria: Zaimek wskazujący - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek nieokreślony

teoria: Zaimek nieokreślony - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek nieokreślony z dopełniaczem

teoria: Zaimek nieokreślony z dopełniaczem - język niemiecki
ćwiczenia:

Zaimek pytający

teoria: Zaimek pytający - język niemiecki
ćwiczenia:

Przysłówki zaimkowe

teoria: Przysłówki zaimkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Przydawka

Rzeczowniki

Rzeczowniki złożone

teoria: Niemieckie rzeczowniki złożone
ćwiczenia:

Rodzaj rzeczownika

teoria: Rodzaj rzeczownika w języku niemieckim
ćwiczenia:

Przypadki

teoria: Przypadki niemieckie - tabelka
ćwiczenia:

Liczba mnoga rzeczownika

teoria: Liczba mnoga rzeczowników niemieckich
ćwiczenia:

Odmiana słaba

teoria: Odmiana słaba rzeczowników niemieckich
ćwiczenia:

Rzeczowniki złożone określające osoby

teoria: Niemieckie rzeczowniki złożone określające osoby
ćwiczenia:

Rodzajnik nieokreślony

teoria: Niemieckie rodzajniki nieokreślone
ćwiczenia:

Odmiana mocna

teoria: Odmiana mocna rzeczowników niemieckich
ćwiczenia:

Rodzajnik określony

teoria: Niemieckie rodzajniki określone
ćwiczenia:

Dopełniacz (Genitiv)

teoria: Przypadki niemieckie - Dopełniacz (Genitiv)
ćwiczenia:

Liczba rzeczownika

teoria: Liczba rzeczownika w języku niemieckim
ćwiczenia:

Odmiana mieszana

teoria: Odmiana mieszana rzeczowników niemieckich
ćwiczenia:

Rodzajnik zerowy

teoria: Niemieckie rodzajniki zerowe
ćwiczenia:

Celownik (Dativ)

teoria: Przypadki niemieckie - Celownik (Dativ)
ćwiczenia:

Biernik (Akkusativ)

teoria: Przypadki niemieckie - Biernik (Akkusativ)
ćwiczenia:

Homonimy

teoria: Homonimy w języku niemieckim
ćwiczenia:

Czasowniki

Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku

teoria: Rekcja czasownika – czasowniki wymagające dopełnienia
ćwiczenia:

Czasowniki regularne

teoria: Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
ćwiczenia:

Czasowniki nierozdzielnie złożone

teoria: Czasowniki nierozdzielnie złożone - język niemiecki
ćwiczenia:

Bezokolicznik z zu

teoria: Bezokolicznik z zu - język niemiecki
ćwiczenia:

Czasowniki z przyimkami

teoria: Rekcja czasownika – czasowniki z przyimkami
ćwiczenia:

Czasowniki nieregularne

teoria: Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
ćwiczenia:

Czasowniki rozdzielnie złożone

teoria: Czasowniki rozdzielnie złożone
ćwiczenia:

Bezokolicznik bez zu

teoria: Bezokolicznik bez zu - język niemiecki
ćwiczenia:

Czasownik sein

teoria: Odmiana czasownika sein
ćwiczenia:

Czasownik haben

teoria: Odmiana czasownika haben
ćwiczenia:

Czasownik lassen

teoria: Odmiana czasownika lassen
ćwiczenia:

Czasowniki modalne

teoria: Niemieckie czasowniki modalne (Modalverben)
ćwiczenia:

Czasowniki zwrotne

teoria: Czasowniki zwrotne w języku niemieckim
ćwiczenia:

Imiesłowy

teoria: Imiesłowy w języku niemieckim
ćwiczenia:

Czasowniki dźwiękonaśladowcze

teoria: Niemieckie czasowniki dźwiękonaśladowcze
ćwiczenia:

Przymiotniki

Stopień wyższy

teoria: Stopniowanie przymiotników niemieckich - stopień wyższy (der Komparativ)
ćwiczenia:

Przymiotniki z przyimkami

teoria: Rekcja przymiotnika - przymiotniki niemieckie z przyimkami
ćwiczenia:

Inne części mowy odmieniające się jak przymiotnik

teoria: Inne części mowy odmieniające się jak przymiotnik - język niemiecki
ćwiczenia:

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym

teoria: Odmiana przymiotnika niemieckiego z rodzajnikiem określonym
ćwiczenia:

Stopień najwyższy

teoria: Stopniowanie przymiotników niemieckich - stopień najwyższy (der Superlativ)
ćwiczenia:

Przymiotniki wymagające przypadku

teoria: Przymiotniki niemieckie wymagające przypadku
ćwiczenia:

Przymiotniki pochodzące od nazw własnych

teoria: Przymiotniki pochodzące od nazw własnych - język niemiecki
ćwiczenia:

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym

teoria: Odmiana przymiotnika niemieckiego z rodzajnikiem nieokreślonym
ćwiczenia:

Antonimy

teoria: Antonimy niemieckie
ćwiczenia:

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem zerowym

teoria: Odmiana przymiotnika niemieckiego z rodzajnikiem zerowym
ćwiczenia:

Tworzenie przymiotników

teoria: Tworzenie przymiotników w języku niemieckim
ćwiczenia:

Przymiotniki złożone

teoria: Niemieckie przymiotniki złożone
ćwiczenia:

Porównania

teoria: Porównania w języku niemieckim
ćwiczenia:

Budowa zdania

Wymagające rozstrzygnięcia

teoria: Zdania pytające wymagające rozstrzygnięcia - język niemiecki
ćwiczenia:

Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym

teoria: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym - język niemiecki
ćwiczenia:

przyczyny z weil, da i denn

teoria: Zdanie okolicznikowe przyczyny z weil, da i denn
ćwiczenia:

Z zaimkami pytającymi

teoria: Zdania pytające z zaimkami pytającymi - język niemiecki
ćwiczenia:

Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie

teoria: Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie - język niemiecki
ćwiczenia:

czasu z als i wenn

teoria: Zdanie okolicznikowe czasu czasu z als i wenn - język niemiecki
ćwiczenia:

Z zaimkami pytającymi w połączeniu z przyimkami

teoria: Zdania pytające z zaimkami pytającymi i przyimkami - język niemiecki
ćwiczenia:

Szyk wyrazów w zdaniu pobocznym

teoria: Szyk wyrazów w zdaniu pobocznym - język niemiecki
ćwiczenia:

czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, während

teoria: Zdanie okolicznikowe czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, während - język niemiecki
ćwiczenia:

Pytania zależne

teoria: Pytania zależne w języku niemieckim
ćwiczenia:

z następstwem czasów z nachdem

teoria: Zdanie okolicznikowe z następstwem czasów z nachdem - język niemiecki
ćwiczenia:

celu z: damit lub um...zu

teoria: Zdanie okolicznikowe celu z damit lub um...zu - język niemiecki
ćwiczenia:

sposobu

teoria: Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie dopełnieniowe

teoria: Zdanie dopełnieniowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie warunkowe

teoria: Zdanie warunkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Dopowiedzenie

teoria: Dopowiedzenie - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie porównawcze

teoria: Zdanie porównawcze - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie przyzwalające

teoria: Zdanie przyzwalające - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie podmiotowe

teoria: Zdanie podmiotowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdanie skutkowe

teoria: Zdanie skutkowe - język niemiecki
ćwiczenia:

Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi

teoria: Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi - język niemiecki
ćwiczenia:

Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe

teoria: Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe
ćwiczenia:

Strona bierna

Strona bierna

teoria: Strona bierna w języku niemieckim
ćwiczenia:

Strona bierna czasowników modalnych

teoria: Strona bierna czasowników modalnych - język niemiecki
ćwiczenia:

Czas przeszły strony biernej

teoria: Czas przeszły strony biernej - język niemiecki
ćwiczenia:

Strona bierna określająca stan (das Zustandspassiv)

teoria: Strona bierna określająca stan (das Zustandspassiv)
ćwiczenia:

Inne formy dla strony biernej

teoria: Inne formy dla strony biernej - język niemiecki
ćwiczenia:

Tryby niemieckie

Przeczenie

Mowa zależna