Odmiana przymiotnika niemieckiego z rodzajnikiem nieokreślonym

Przymiotniki występujące po rodzajniku nieokreślonym swoją końcówką wyraźnie wskazują na rodzaj rzeczownika. W liczbie pojedynczej w mianowniku i bierniku otrzymują końcówkę rodzajnika a w dopełniaczu i celowniku końcówkę -en. W liczbie mnogiej jest jeszcze łatwiej, gdyż końcówka jest taka sama jak przy odmianie rodzajnika określonego. Obrazuje to poniższa tabelka:

rodzaj
męski
rodzaj
żeński
rodzaj
nijaki
liczba
mnoga
N. -er -e -es -e
G. -en -en -en -er
D. -en -en -en -en
A. -en -e -es -e

Powracając do liczby mnogiej: przy odmianie przymiotnika wystarczy pamiętać odmianę rodzajnika określonego w liczbie mnogiej a dobór odpowiedniej końcówki nie będzie kłopotliwy:

liczba mnoga
rodz. określonego
końcówka
przymiotnika w
liczbie mnogiej
playdie Kinder playkleine Kinder
playder Kinder playkleiner Kinder
playden Kindern playkleinen Kindern
playdie Kinder playkleine Kinder

Wątpliwości rozwieją poniższe przykłady:

playDort steht ein alter Mann. Tam stoi stary mężczyzna.
playHast du eine jüngere Schwester? Masz młodszą siostrę?
playIn meinem Haus gibt es ein leeres Zimmer. W moim domu jest pusty pokój.
playKrakau ist eine schöne Stadt. Kraków jest ładnym miastem.
playHans ist ein fleißiger und guter Schüler. Hans jest pilnym i dobrym uczniem.
playSuchen Sie ein interessantes Buch? Szuka Pani interesującej książki?
playIch mag moderne Möbel. Lubię nowoczesne meble.
playWerke bekannter Maler kosten viel. Dzieła znanych malarzy dużo kosztują.

Przymiotników z rodzajnikiem nieokreślonym używamy w tych samych sytuacjach, co rodzajników nieokreślonych a pytania, na które odpowiadają to:

playwas für ein? jaki (rodz. męski i nijaki)
playwas für eine? jaka?
playwas für...? jakie? (liczba mnoga)

Spójrzmy na poniższe zdania:

playWas für ein Auto hat er? - Er hat ein schnelles Auto. Jaki samochód on ma? - On ma szybki samochód.
playWas für einen Hund hast du? - Einen kleinen. Jakiego masz psa? - Małego.
playWas für Bücher liest du gerne? - Ich lese gerne interessante Bücher. Jakie książki chętnie czytasz? - Czytam chętnie interesujące książki.
playWas für eine Lehrerin hast du? - Eine junge und nette. Jaką masz nauczycielkę? - Młodą i miłą.
playWas für eine Freundin möchte er haben? - Eine hübsche und intelligente. Jaką przyjaciółkę on chce mieć? - Ładną i inteligentną.

Według powyższego wzoru odmieniają się także przymiotniki występujące po zaimkach dzierżawczych oraz po przeczeniu kein przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej:

playMein jüngerer Bruder heißt Adam. Mój młodszy brat nazywa się Adam.
playSein neues Auto ist rot. Jego nowy samochód jest czerwony.
playKennst du unseren neuen Freund? Znasz naszego nowego przyjaciela?
playIch sehe Ihre kleine Tochter. Widzę Pańską małą córeczkę.
playWo ist dein schwarzer Koffer? Gdzie jest twoja czarna walizka?
playSie sucht ihren beliebten Kuli. Ona szuka swojego ukochanego długopisu.
playIch habe keine neue Hose. Nie mam nowych spodni.
playSie hat keinen blauen Mantel. Ona nie ma żadnego niebieskiego płaszcza.
playMir gehört kein schnelles Auto. Do mnie nie należy żaden szybki samochód.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

pozostałe zakładki:
Przymiotniki, zagadnienia:
Komentarze (4)

Jest ok z tą tabelką - po prostu w przypadku liczby mnogiej, końcówki bierzemy z odmiany rodzajnika określonego.

Ok, jednak dobra

Chyba wam się tabelka pochrzaniła...

Błąd. W liczbie mnogiej wszędzie -en

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.