Partykuły w języku niemieckim

Partykuły należą do nieodmiennych i nie ulegających stopniowaniu części mowy. W języku niemieckim jest ich około czterdziestu a ich funkcją jest przede wszystkim wyrażanie stanu emocjonalnego osoby mówiącej. Dzieje się to poprzez wzmacnianie lub osłabianie znaczenia wyrazów. W zdaniu partykuły znajdują się bezpośrednio przed wyrazem, do którego się odnoszą. Jeśli chodzi o ich dokładne funkcje w zdaniu, rozróżniamy:

Partykuły wzmacniające i stopniujące:

playsehr bardzo
playganz całkiem, zupełnie
playsogar nawet
playüberhaupt w ogóle
playnoch jeszcze
playviel dużo
playso tak
playweit dalece
playimmer coraz ...(+przymiotnik w stopniu wyższym)
playhöchst nadzwyczaj
playdurchaus całkiem, na wskroś
playzu zbyt

Spójrzmy na ich funkcję w zdaniach:

playDas Buch ist höchst interessant. Ta książka jest nadzwyczaj interesująca.
playDas Leben wird immer teurer. Życie staje się coraz droższe.
playEr ist leider zu spät gekommen. On przyszedł niestety zbyt późno.
playMein Lehrer ist sehr nett. Mój nauczyciel jest bardzo miły.
playWir haben ganz vergessen, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Całkiem zapomnieliśmy pogratulować jej z okazji urodzin.
playSei so nett und mach das Fenster zu. Bądź tak miły i zamknij okno.
playDer Beamte will immer mehr verdienen. Ten urzędnik chce coraz więcej zarabiać.
playIn diesem Artikel finden Sie durchaus ernst gemeinte Tipps zur Webseiten-Gestaltung. W tym artykule znajdą Państwo całkiem poważne wskazówki do tworzenia stron internetowych.
playHeute habe ich überhaupt keine Zeit. Dzisiaj w ogóle nie mam czasu.
playEr zeigt allen noch, was er kann. On jeszcze wszystkim pokaże, co potrafi.
playDie Bluse ist sehr schön und gefällt sogar meiner Mutter. Ta bluzka jest bardzo ładna i podoba się nawet mojej matce.

Kolejną grupę stanowią partykuły oznaczające wyróżnienie jakiejś rzeczy:

playausgerechnet akurat
playeben/gerade właśnie
playbesonders szczególnie
playerst dopiero
playja przecież
playselbst nawet
playnur tylko

W zdaniu partykuły te podkreślają, iż mówiący ma na myśli tę konkretną rzecz/osobę:

playSelbst dein Vater kann dir nicht helfen. Nawet twój ojciec nie może ci pomóc.
playBesonders der heutige Tag war für mich sehr anstrengend. Szczególnie dzisiejszy dzień był dla mnie bardzo męczący.
playDas habe ich ja vor 2 Minuten gesagt! Powiedziałem to przecież przed dwoma minutami.
playEr hat mich ja gar nicht angerufen. On przecież do mnie w ogóle nie zadzwonił.
playDiese Hausaufgabe hat sie besonders schnell gemacht. Ona zrobiła tę prace domową szczególnie szybko.
playAusgerechnet meiner Mutter musste dieser Unfall passieren. Akurat mojej matce musiał przydarzyć się ten wypadek.
playNur du kannst ihm helfen. Tylko ty możesz mu pomóc.
playMeine Oma besucht uns erst morgen. Moja babcia odwiedzi nas dopiero jutro.

Rolę ograniczenia mają partykuły:

playbeinahe nieomal
playfast prawie
playziemlich dosyć
playetwa/zirka około, mniej więcej

A oto zastosowane w zdaniach:

playEr besucht uns heute ziemlich spät. On odwiedzi nas dzisiaj dosyć późno.
playDiese Frau gibt ziemlich viel aus. Ta kobieta wydaje dosyć dużo pieniędzy.
playIn der Verkaufsabteilung arbeiten etwa 20 Personen. W dziale sprzedaży pracuje około 20 osób.
playFast jeder Student arbeitet während der Sommerferien. Prawie każdy student pracuje podczas wakacji.

Ciekawa jest partykuła beinahe (nieomal), ponieważ czasownik w takim zdaniu jest w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II). Jako iż zdania z beinahe (nieomal) to zdania w czasie przeszłym dokonanym (Konjunktiv Plusquamerfekt), ich forma czasownika będzie wyglądała następująco:

Konjunktiv Plusquamerfekt
wäre + III forma czasownika ( Partizip II) dla czasowników, których czasownikiem posiłkowym jest sein.
hätte + III forma czasownika (Partizip II) dla czasowników, których czasownikiem posiłkowym jest haben.

Należy pamiętać, iż czasowniki posiłkowe otrzymują takie same końcówki jak czasowniki w czasie teraźniejszym. Wyjątek stanowi tylko 3. osoba liczby pojedyńczej, która ma taką samą formę jak 1. osoba liczby pojedyńczej:

ich hätte + III forma czasownika wir hätten + III forma czasownika
wäre + III forma czasownika wären + III forma czasownika
du hättest + III forma czasownika ihr hättet + III forma czasownika
wärest + III forma czasownika wäret + III forma czasownika
er
sie
es
hätte + III forma czasownika sie
Sie
hätten + III forma czasownika
wäre + III forma czasownika wären + III forma czasownika

playIch hätte beinahe den Zug verpasst. Nieomal spóźniłbym się na pociąg.
playDer Verletzte wäre beinahe ums Leben gekommen. Ranny nieomal straciłby życie.
playWir hätten beinahe viel Geld verloren. Nieomal stracilibyśmy dużą ilość pieniędzy.
playIhr wäret beinahe in der Prüfung durchgefallen. Nieomal oblalibyście egzamin.
playDu hättest beinahe einen Fliegenpilz gegessen. Nieomal zjadłbyś muchomora.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

kaum?