Partykuły hin i her

Partykuły hin i her są nieodmiennymi częściami mowy, wyrażającymi w zdaniu kierunek. Partykuły hin i her mogą występować w zdaniu bądź na początku zdania w połączeniu z zaimkiem pytającym wo (gdzie) bądź samodzielnie na końcu zdania.

playWoher kommst du? Skąd jesteś?
playWo kommst du her?
playWohin gehst du? Dokąd idziesz?
playWo gehst du hin?
playWohin fahrt ihr? Dokąd jedziecie?
playWo fahrt ihr hin?

Hin i her mogą także być przedrostkami w czasownikach rozdzielnie złożonych, gdy wyrażamy ruch:

playIch muss auch hinfahren. Też muszę tam jechać.
playSetzen Sie sich bitte hin. Proszę tam usiąść.
playIch bin gerade hergezogen. Właśnie się tutaj sprowadziłem.

Hin (tam, ku, do, w tamtą stronę) oznacza kierunek od mówiącego:

playDas ist unser Bus. Laufen wir schnell hin. To jest nasz autobus. Biegnijmy tam szybko.
play-Geht Monika auch ins Theater?
- Ja, sie geht auch hin.
- Czy Monika także idzie do teatru?
- Tak, ona także tam idzie.
play- Besuchen Sie heute Ihre Mutter?
- Nein, aber meine Frau geht hin.
- Czy odwiedzi Pan dzisiaj swoją matkę?
- Nie, ale moja żona tam idzie.
playSchau mal hin! Ist das nicht Klaus? Spójrz no tam! Czy to nie Klaus?

Her (tu, tutaj) oznacza, iż coś porusza się w kierunku mówiącego:

playKomm mal her! Chodź no tutaj!
playWo kommen die Touristen her? Skąd pochodzą ci turyści?
playWie bist du hergekommen? Jak tutaj przyszedłeś?
playEr ist aus Bulgarien hergekommen. On przybył tutaj z Bułgarii.

Partykuły hin i her bardzo często ulegają połączeniu z przyimkami:

playKomm bitte die Treppe herauf! Wejdź tu proszę po schodach!
playGeh bitte in den Keller herunter. Zejdź proszę do piwnicy.
playKommen Sie bitte herein! Proszę wejść!
playEr muss schon herausgehen. On musi już wyjść.
playBist du noch dort? Ich fahre auch dorthin. Jesteś tam jeszcze? Też tam jadę.

W języku mówionym często następuje skrócenie tych form i połączenie hin i her z przyimkami wygląda następująco:

język pisany
hin i her + przyimek
język mówiony
hinauf - herauf >> playrauf
hinein - herein >> playrein
hinunter - herunter >> playrunter
hinaus - heraus >> playraus
hinüber - herüber >> playrüber

playKomm bitte rein. Wejdź proszę.
playDu musst die Treppe raufgehen und die Toilette ist links. Musisz wejść po schodach i toaleta jest po lewej.
playWarte kurz! Ich gehe schon runter. Poczekaj chwilkę. Już schodzę.
playEr hat den Müllsack schon rausgeschmissen. On już wyrzucił worek ze śmieciami.
playWann ist sie rausgegangen? Kiedy ona wyszła?

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

pozostałe zakładki:
Części mowy, zagadnienia:
Komentarze (1)

>herurunter

Za dużo literek w wyrazie. Powinno być"herunter".

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.