Partykuły aber, doch, denn, mal

Partykuły stanowią w języku niemieckim dość ważny element, służący wyrażaniu stanu emocjonalnego osoby mówiącej. Partykuł przeważnie nie tłumaczy się na język polski a ich całkowite ominięcie także nie zmieni sensu zdania. W zdaniu partykuły zajmują miejsce tuż po czasowniku i są nieodmienne. Do najczęściej występujących partykuł należą:

playaber ależ
playdenn brak tłumaczenia ( wyraża zdziwienie lub zainteresowanie, występuje tylko w zdaniach pytających)
playdoch przecież
playmal brak tłumaczenia ( występuje w znaczeniu "no", "że" lub dopełnia rytm zdania)

Partykuła aber (ależ) występuje w zdaniach wyrażających zdziwienie, zaskoczenie lub sprzeciw. Są to przeważnie zdania zakończone wykrzyknikiem.

playDu bist aber faul! Ależ ty jesteś leniwy!
playDas ist aber sehr nett von dir! Ależ to bardzo miło z twojej strony!
playDas ist aber so wunderschön! Ależ to jest takie piękne.
play- Du sollst einkaufen gehen.
- Ich will aber nicht!
- Powinnaś iść na zakupy.
- Ależ ja nie chcę!
play- Wir besuchen heute deinen Onkel.
- Ich will aber zu Hause bleiben!
- Dzisiaj odwiedzimy twojego wujka.
- Ależ ja chcę zostać w domu!

Szczególne zainteresowanie lub zdziwienie wyrazimy przy użyciu denn, którego nie tłumaczymy na język polski. Jeśli chodzi o zastosowanie, to dużym ułatwieniem jest to, że denn występuje tylko w zdaniach pytających:

playWie alt ist denn deine Schwester? Więc ile lat ma twoja siostra?
play- Ich habe heute keine Zeit.
- Was hast du denn vor?
- Nie mam dzisiaj czasu.
- To cóż zamierzasz robić?
playWas soll das denn bedeuten? Cóż to ma znaczyć?
playWas macht ihr denn hier? Co tutaj robicie?
playWer ist denn der beste Schüler in deiner Klasse? Więc któż jest najlepszym uczniem w twojej klasie?

W zdaniach wykrzyknikowych, wyrażających sprzeciw lub zdaniach rozkazujących, będących rozkazem czy też poleceniem, często występującą partykułą jest doch (przecież). Doch wyraża także irytację:

playDas ist doch nicht dein Verdienst! Przecież to nie twoja zasługa!
playDas stimmt doch gar nicht! To przecież nie jest prawda!
playGeh doch endlich schlafen! Idźże wreszcie do łóżka!
playMach doch endlich deine Hausaufgaben! Odróbże wreszcie twoją pracę domową.
playTue es doch selber! Zrób to sam!
playMach doch was du willst! A rób sobie co chcesz!

Jeśli wydajemy komuś polecenie i chcemy, aby miało ono sympatyczniejszy wydźwięk, używamy w tym celu partykuły mal:

playGib mir mal eine Zigarette! Daj no mi papierosa.
playMach mal das Fenster zu! Zamknij no to okno!
playWarte mal einen Moment! Poczekaj no chwilkę!
playSag mal ehrlich... Powiedz no szczerze...
playSchreiben Sie mal auf... Proszę zapisać...

Partykuła mal jest w zdaniach oznajmujących skrótem od einmal (kiedyś, niegdyś, wcześniej):

playEr war mal ein berühmter Schauspieler. On był niegdyś znanym aktorem.
playMeine Oma hat mir mal gesagt, sie sei sehr reich. Moja babcia kiedyś mi powiedziała, że jest bardzo bogata.
playIch war schon mal in Griechenland. Już kiedyś byłem w Grecji.
playHast du schon mal die Freiheitsstatue gesehen? Widziałeś już kiedyś Statuę Wolności?
pozostałe zakładki:
Części mowy, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.