Homonimy w języku niemieckim

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu i pisowni lecz różnych znaczeniach. W języku polskim wyrazy będące homonimami są tego samego rodzaju i tworzą taką samą liczbę mnogą. Natomiast w języku niemieckim różnią się one rodzajem oraz sposobem tworzenia liczby mnogiej. Oto wykaz najczęściej występujących homonimów:

liczba pojedyńcza liczba mnoga znaczenie
playder Band playdie Bände tom (ksiązki)
playdas Band playdie Bänder taśma
playdas Band playdie Bande węzeł
playdie Bank playdie Bänke ławka
playdie Bank playdie Banken bank
playder Bauer playdie Bauern chłop
playdas Bauer playdie Bauer klatka
playder Bund playdie Bünde sojusz
playdas Bund playdie Bunde pęczek
playder Erbe playdie Erben spadkobierca
playdas Erbe - spadek
playder Flur playdie Flure korytarz
playdie Flur playdie Fluren pole
playder Gehalt - zawartość
playdas Gehalt playdie Gehälter płaca
playdas Gesicht playdie Gesichter twarz
playdas Gesicht playdie Gesichte przywidzenie
playdas Gesicht - oblicze
playder Heide playdie Heiden poganin
playdie Heide playdie Heiden puszcza
playder Hut playdie Hüte kapelusz
playdie Hut - opieka
playder Junge playdie Jungen chłopiec
playdas Junge playdie Jungen młode
playder Kiefer playdie Kiefer szczęka
playdie Kiefer playdie Kiefern sosna
playder Kunde playdie Kunden klient
playdie Kunde - wieść
playdie Lehre playdie Lehren nauka
playdie Lehre playdie Lehren miara
playder Leiter playdie Leiter kierownik
playdie Leiter playdie Leitern drabina
playder Messer playdie Messer miernik
playdas Messer playdie Messer nóż
playdie Mutter playdie Mütter matka
playdie Mutter playdie Muttern nakrętka
playder Schild playdie Schilde tarcza
playdas Schild playdie Schilder wywieszka
playder See playdie Seen jezioro
playdie See playdie Seen morze
playdie Steuer playdie Steuern podatek
playdas Steuer playdie Steuer kierownica
playder Strauß playdie Sträuße bukiet
playder Strauß playdie Strauße struś
playder Tau - rosa
playdas Tau playdie Taue lina
playder Teil playdie Teile część (całości)
playdas Teil playdie Teile część (zamienna)
playder Tor playdie Toren głupiec
playdas Tor playdie Tore brama
playder Verdienst - zarobek
playdas Verdienst playdie Verdienste zasługa
playder Weise playdie Weisen mędrzec
playdie Weise playdie Weisen sposób
playdie Weise playdie Weisen melodia
playdas Wort playdie Wörter wyraz
playdas Wort playdie Worte słowo

Nie tylko rzeczowniki mogą tworzyć homonimię. Także liczebniki, przymiotniki, czasowniki i inne należą do grupy homonimów niemieckich.

playder Arm ramię
playarm biedny
playder Elf elf
playelf jedenaście
playder Reif obręcz
playreif dojrzały
playsieben siedem
playsieben przepuszczać przez sito
playdas Fest święto
playfest stały/mocny/pewny
playsein być
playsein jego

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

Gehalt - zawartość ma liczbę mnogą Gehalte

Polecam serdecznie Norbert Gierczak :D

:)

die Bank to ławka, ale bank jest DER Bank, a nie die,

I "nakrętka" i "matka" w liczbie pojedyńczej są z "die". W mnogiej wiadomo, że też muszą być z "die". "Matka" ma przegłos z "u" na "ü", a "nakrętka" ma końcówkę "-n". A więc wszystko jest OK.

Die Mutter jest poprawnie, czyli nakrętka jest ok

A mnie w szkole uczyli, że nakrętka to "der Mutter"... <lol>