Rodzaj rzeczownika w języku niemieckim

Rzeczownik odpowiada na pytanie kto? co? i określa:

osobę
playeine Frau kobieta
playein Lehrer nauczyciel
playein Kind dziecko
zwierzę
playeine Katze kot
playein Hund pies
playein Pferd koń
playein Vogel ptak
przedmiot
playein Kuli długopis
playein Bild obrazek
playein Buch książka
pojęcie
playdie Liebe miłość
playdie Geduld cierpliwość
playder Hass nienawiść
playder Neid zazdrość

Cechą charakterystyczną rzeczowników w języku niemieckim jest to, że są one zawsze pisane wielką literą.

playein Mann mężczyzna
playein Baum drzewo
playein Fenster okno

W języku niemieckim, tak jak w języku polskim, występują rzeczowniki rodzaju męskiego (Maskulinum), żeńskiego (Femininum) i nijakiego (Neutrum). Tu niestety kończy się podobieństwo tych dwóch języków. W języku niemieckim rodzaj rzeczownika nie zawsze jest taki sam jak w języku polskim, dlatego najlepiej jest uczyć się nowych rzeczowników z rodzajnikami. Porównajmy kilka rzeczowników:

język niemiecki język polski
playdas Mädchen
rodzaj nijaki
ta dziewczyna
rodzaj żeński
playder Apfel
rodzaj męski
to jabłko
rodzaj nijaki
playdie Uhr
rodzaj żeński
ten zegar
rodzaj męski
playder Baum
rodzaj męski
to drzewo
rodzaj nijaki
playdas Weib
rodzaj nijaki
ta baba
rodzaj żeński
playder Fuß
rodzaj męski
ta stopa
rodzaj żeński

Jak widać na powyższym przykładzie rzeczownik w języku niemieckim ZAWSZE jest poprzedzony rodzajnikiem (określonym lub nieokreślonym). Abyśmy wiedzieli, jakiego rodzaju jest rzeczownik, rodzajniki mają różne formy. Rodzajnik określony dla rodzaju męskiego to der, dla rodzaju żeńskiego die a dla rodzaju nijakiego das. W liczbie mnogiej dla wszystkich rodzajów jest die. Rodzajnik nieokreślony dla rodzaju męskiego i nijakiego ma formę ein a dla rodzaju żeńskiego eine, zaś w liczbie mnogiej nie występuje (mówimy wówczas, że jest to rodzajnik zerowy).

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
rodzajnik określony playder playdie playdas playdie
rodzajnik nieokreślony playein playeine playein -

W kolejnych zakładkach opisujemy szczegółowo rodzajniki męskie, żeńskie i nijakie.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

ok

ok

jetzt geht loss!

Rzeczowo, zrozumiale.