Liczba rzeczownika w języku niemieckim

Rzeczownik może mieć liczbę pojedynczą lub liczbę mnogą.

liczba pojedyncza liczba mnoga
playein Kind dziecko playKinder dzieci

W języku niemieckim istnieje grupa rzeczowników występujących tylko w liczbie pojedynczej (czyli nie mających liczby mnogiej) oraz tylko w liczbie mnogiej (czyli nie mających liczby pojedynczej).

Rzeczowniki pierwszej grupy, występujące tylko w liczbie pojedynczej zwane są Singulariatantum. Rzeczowniki te występują we wszystkich rodzajach (męskim, żeńskim i nijakim). W języku polskim takimi rzeczownikami są np:

język niemiecki język polski
playdas Rauchen palenie papierosów
playdie Ruhe spokój
playder Adel szlachta
playdas Personal personel

Cechą charakterystyczną dla tych rzeczowników jest brak liczby mnogiej. W języku niemieckim tylko w liczbie pojedynczej występują:

nazwy materiałów:

język niemiecki język polski
playdas Holz drewno
playdas Gold złoto
playdas Kupfer miedź
playdas Eis lód

nazwy zbiorowe:

język niemiecki język polski
playdie Bevölkerung ludność
playdas Gepäck bagaż
playdas Personal personel
playdas Geflügel drób
playdas Getreide zboże
playdas Obst owoce
playder Adel szlachta
playdas Vieh bydło

nazwy abstrakcyjne:

język niemiecki język polski
playdie Liebe miłość
playder Verkehr ruch uliczny
playdie Ruhe spokój
playdas Bewusstsein świadomość
playdas Glück szczęście
playdas Wetter pogoda
playder Hunger głód
playder Durst pragnienie

rzeczowniki utworzone od bezokoliczników i oznaczające wykonywanie jakiś czynności:

język niemiecki język polski
playdas Rauchen palenie papierosów
playdas Radfahren jazda na rowerze
playdas Fleischessen jedzenie mięsa
playdas Briefschreiben pisanie listów

W większości przypadków rzeczowniki te nie różnią się od rzeczowników polskich. Szczególną uwagę należy jednak zwracać podczas tworzenia zdań i stosowania formy czasownika liczby pojedynczej. Przede wszystkim w przypadku takich rzeczowników jak:

język niemiecki język polski
playdas Obst owoce
playdas Gemüse warzywa

Przykłady zastosowania w zdaniach:

playDas Obst ist süß. Owoce słodkie.
playDas Gemüse ist gesund. Warzywa zdrowe.

Skoro istnieją rzeczowniki posiadające tylko liczbę pojedynczą nie będzie zaskoczeniem, iż pewna grupa rzeczowników występuje tylko w liczbie mnogiej i zwana jest Pluraliatantum.Takie rzeczowniki występują także w języku polskim, np:

język niemiecki język polski
playdie Leute ludzie
playdie Ferien wakacje
playdie Shorts szorty

Rzeczowniki te nie posiadają liczby pojedynczej. W języku niemieckim takich rzeczowników będzie nieco więcej niż w języku polskim i będą to przede wszystkim:

nazwy geograficzne:

język niemiecki język polski
playdie Alpen Alpy
playdie USA USA
playdie Niederlande Holandia
playdie Karpaten Karpaty
playdie Azoren Azory
playdie Bermudas Bermudy

grupy ludzi:

język niemiecki język polski
playdie Leute ludzie
playdie Eltern rodzice
playdie Geschwister rodzeństwo
playdie Gebrüder bracia

okresy czasu:

język niemiecki język polski
playdie Ferien wakacje
playdie Flitterwochen miesiąc miodowy
playdie Fasten post

angielskie nazwy ubrań:

język niemiecki język polski
playdie Jeans dżinsy
playdie Shorts szorty

Bardzo ważne jest aby przy rzeczownikach występujących tylko w liczbie mnogiej pamiętać o użyciu formy czasownika liczby mnogiej.

playDie Flitterwochen sind immer ein unvergessliches Erlebnis. Miesiąc miodowy jest zawsze niezapomnianym przeżyciem.
playGeschwister halten immer zusammen. Rodzeństwo trzyma się zawsze razem.

Między językiem niemieckim a językiem polskim występuje kilka rozbieżności, wartych zapamiętania. Są to rzeczowniki występujące w języku polskim tylko jako liczba mnoga, zaś w języku niemieckim mają zarówno liczbę pojedynczą jak i mnogą.

język niemiecki język polski
liczba pojedynpcza liczba mnoga tylko liczba mnoga
playdie Hose playdie Hosen spodnie
playdie Tür playdie Türen drzwi
playdie Brille playdie Brillen okulary

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Zależy od kontekstu. Das Holz w znaczeniu gatunek drewna ma liczbę mnogą.
en.wiktionary.org/wiki/Holz

Sprawdzałem odmianę rzeczowników, które mają jedynie liczbę pojedynczą i okazało się, że mają również liczbę mnogą (np. das Holz - drewno). Jak to w końcu jest? Proszę o wytłumaczenie.