Rodzaj żeński w języku niemieckim

W języku niemieckim rodzaj żeński jest wyrażany przez rodzajnik die odpowiadający polskiemu "ta" (np. ta kobieta, ta sofa, ta roślina). Jeśli przed rzeczownikiem jest rodzajnik nieokreślony, rodzaj żeński wyrażany jest przez rodzajnik eine, który oznacza mniej więcej tyle co polskie "jakaś" (np. jakaś torebka, jakaś sofa, jakaś roślina).

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego to przede wszystkim rzeczowniki określające istoty żeńskie ludzi i zwierząt:

playdie Frau kobieta
playdie Tochter córka
playdie Freundin przyjaciółka
playdie Henne kura
playdie Stute klacz

Wyjątek stanowią:

playdas Mädchen dziewczyna
playdas Fräulein panienka
playdas Weib baba

Istnieje kilka reguł, dzięki którym możemy odróżnić pozostałe rzeczowniki rodzaju żeńskiego od innych. A oto one:

Nazwy samolotów i statków:

playdie Concorde Concorde
playdie Boeing Boeing
playdie Titanic Titanic
playdie Galeone galeon
playdie Arche Noah Arka Noego
playdie Mayflower Mayflower

Nazwy papierosów:

playdie Malboro Malboro
playdie Camel Camel
playdie L&M L&M

Nazwy większości rzek:

playdie Weichsel Wisła
playdie Oder Odra
playdie Donau Dunaj
playdie Wolga Wołga
playdie Weser Wezera

Niestety od tej reguły istnieją nieliczne wyjątki:

playder Nil Nil
playder Main Men
playder Rhein Ren

Dlatego mówimy:

playFrankfurt am (an dem) Main. Frankfurt nad Menem

Rodzaju żeńskiego są także rzeczowniki zakończone na: -ei, -heit, -keit, -ung, -schaft, -ie, -ion, -tät, -ur:

playdie Bücherei biblioteka
playdie Menschenheit ludzkość
playdie Dankbarkeit wdzięczność
playdie Übung ćwiczenie
playdie Freundschaft przyjaźń
playdie Ökonomie ekonomia
playdie Lektion lekcja
playdie Universität uniwersytet
playdie Aktivität działalność
playdie Reparatur naprawa

Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników.

Jeśli tworzymy rodzaj żeński od rzeczownika rodzaju męskiego określającego czyjąś funkcję lub wykonywany zawód, wystarczy dodać końcówkę -in:

playder Freund » playdie Freundin
przyjaciel przyjaciółka
playder Kollege » playdie Kollegin
kolega koleżanka
playder Lehrer » playdie Lehrerin
nauczyciel nauczycielka
playder Verkäufer » playdie Verkäuferin
sprzedawca sprzedawczyni

Niektóre rzeczowniki oprócz końcówki -in otrzymują także tzw. przegłos, czyli Umlaut:

przegłos
(Umlaut)
a » ä
o » ö
u » ü

Dotyczy to rzeczowników, które w swoim temacie posiadają spółgłoskę a, o lub u.

playder Gott » playdie Göttin
Bóg Bogini
playder Hund » playdie Hündin
pies suka
playder Wolf » playdie Wölfin
wilk wilczyca

Jednak istnieje duża grupa rzeczowników, które mają różne brzmienie w rodzaju męskim i żeńskim:

playder Bruder » playdie Schwester
brat siostra
playder Neffe » playdie Nichte
siostrzeniec siostrzenica
playder Onkel » playdie Tante
wujek ciocia
playder Hengst » playdie Stute
ogier klacz
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

ok

przydatne bardzo

Po komentarzach widać ile osób uczy się angielskiego, a ilu niemieckiego.