Niemieckie czasowniki modalne (Modalverben)

Czasowniki modalne (Modalverben) odmieniają się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki języka niemieckiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że 1. i 3. osoba liczby pojedynczej ma taką samą formę.

Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika. Bezokolicznik występuje na końcu zdania.

odmiana czasownika wollen

Oto odmiana czasowników modalnych:

wollen (chcieć):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich will playwir wollen
playdu willst playihr wollt
player
playsie
playes
will playsie
playSie
wollen
playIch will nach Berlin fahren. Chcę jechać do Berlina.
playMonika will Eis essen. Monika chce jeść lody.
playIhr wollt ein Auto kaufen. Chcecie kupić samochód.
playWir wollen heute unsere Oma besuchen. Chcemy odwiedzić dzisiaj naszą babcię.
playWillst du morgen ins Kino gehen? Chcesz iść jutro do kina?

können (móc, umieć, potrafić):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich kann playwir können
playdu kannst playihr könnt
player
playsie
playes
kann playsie
playSie
können
playIch kann gut kochen. Umiem dobrze gotować.
playSie können schön singen. Oni potrafią ładnie śpiewać.
playKannst du schnell laufen? Umiesz szybko biegać?
playFrau Lothar, können Sie mir helfen? Pani Lothar, czy może mi Pani pomóc?
playKönnt ihr leiser sprechen? Możecie mówić ciszej?

müssen (musieć):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich muss playwir müssen
playdu musst playihr müsst
player
playsie
playes
muss playsie
playSie
müssen
playDu musst heute zu Hause bleiben. Musisz zostać dzisiaj w domu.
playSie müssen sich bemühen. Muszą się Państwo postarać.
playEr muss es nicht machen. On nie musi tego robić.
playIch muss meinem Bruder helfen. Muszę pomóc mojemu bratu.
playWir müssen zusammenhalten. Musimy trzymać się razem.

dürfen (mieć pozwolenie, uprawnienie):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich darf playwir dürfen
playdu darfst playihr dürft
player
playsie
playes
darf playsie
playSie
dürfen
playHier darf man nicht rauchen. Tutaj nie wolno palić.
playOhne Führerschein darfst du kein Auto fahren. Bez prawa jazdy nie możesz prowadzić samochodu.
playKinder dürfen keinen Alkohol trinken. Dzieci nie mogą pić alkoholu.
playIhr dürft den Rasen nicht betreten. Nie wolno wam deptać trawnika.
playDarf ich Sie duzen? Mogę mówić Panu na "ty"?

sollen (mieć powinność, mieć obowiązek):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich soll playwir sollen
playdu sollst playihr sollt
player
playsie
playes
soll playsie
playSie
sollen

playWas soll ich tun, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Co mam zrobić, jeśli nie zdam tego egzaminu?
playDu sollst deinen Eltern helfen. Powinieneś pomagać swoim rodzicom.
playIhr sollt den Arzt rufen, wenn eure Mutter krank ist. Powinniście sprowadzić lekarza, jeśli wasza matka jest chora.
playAlle Menschen sollen würdig leben. Wszyscy ludzie powinni żyć godnie.
playSoll ich dich am Abend anrufen? Mam do Ciebie wieczorem zadzwonić?

mögen (lubić, mieć ochotę, chcieć):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich mag playwir mögen
playdu magst playihr mögt
player
playsie
playes
mag playsie
playSie
mögen
playIch mag keinen Apfelsaft. Nie lubię soku jabłkowego.
playWir mögen die Ostsee. Lubimy morze bałtyckie.
playMögt ihr schwimmen? Lubicie pływać?
playWas magst du an dir selber? Co lubisz w sobie samym?
playEr mag diese Musik nicht, denn sie ist zu laut. On nie lubi tej muzyki, bo jest za głośna.

Czasownik mögen występuje często w trybie przypuszczającym (möchten) i wyraża życzenie lub pragnienie (chciałbym, chciałabym):

liczba pojedyncza liczba mnoga
playich möchte playwir möchten
playdu möchtest playihr möchtet
player
playsie
playes
möchte playsie
playSie
möchten
playPaula möchte in die Schweiz fahren. Paula chciałaby jechać do Szwajcarii.
playMöchtest du ein Glas Wein? Chciałbyś kieliszek wina?
playWir möchten Deutsch lernen. Chcielibyśmy uczyć się niemieckiego.
playSie möchten uns morgen besuchen. Oni chcieliby nas jutro odwiedzić.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Super.

Super się tego uczy, a pogrubiona czcionka pozwala przy okazji uczyć się czasowników i rzeczowników :D

To jest świetne