Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym

Tak jak w języku polskim tak i w języku niemieckim czasowniki regularne odmieniane przez osoby otrzymują różne końcówki. Końcówki te dodawane są do tematu bezokolicznika. Temat otrzymujemy poprzez odjęcie od bezokolicznika końcówki -en a w przypadku czasowników zakończonych na -ern końcówki -n:

czasowniki zakończone na -en czasowniki zakończone na -ern
playlern-en playruder-n
uczyć się wiosłować
playmach-en playänder-n
robić zmieniać
playwohn-en playerinner-n
mieszkać przypominać
playschreib-en playkletter-n
pisać wspinać się
playfrag-en playplauder-n
pytać gawędzić
playkauf-en playverbesser-n
kupować ulepszać

wzór odmiany

Do otrzymanych tematów dodajemy końcówki osobowe. Czasowniki zakończone na -ern otrzymują w 1. i 3. osobie liczby mnogiej końcówkę -n, a pozostałe czasowniki końcówkę -en:

liczba pojedyncza liczba mnoga
ich playlern-e wir playlern-en
du playlern-st ihr playlern-t
er
sie
es
lern-t sie
Sie
lern-en
liczba pojedyncza liczba mnoga
ich playruder-e wir playruder-n
du playruder-st ihr playruder-t
er
sie
es
ruder-t sie
Sie
ruder-n

Tworząc zdania pamiętajmy o podaniu osoby wykonującej daną czynność. Jest to bardzo ważne, ponieważ w języku niemieckim podmiot (czyli wykonawca czynności) nie jest domyślny.

playDas Mädchen lernt fleißig. Ta dziewczynka uczy się pilnie.
playDu schreibst einen Brief. Piszesz list.
playWir kaufen Blumen. Kupujemy kwiaty.
playSie wohnen in Berlin. Oni mieszkają w Berlinie.
playWas machen Sie jetzt? Co Pan teraz robi?
playIch frage den Lehrer. Pytam tego nauczyciela.
playMein Opa plaudert gerne. Mój dziadek chętnie gawędzi.
playWir ändern die Regeln. Zmieniamy reguły.
playIhr verbessert die Rezeptur. Wy ulepszacie recepturę.

Jeśli temat czasownika kończy się na -t, -d, -ffn, -chn, -tm wówczas w celu ułatwienia wymowy w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej i 2. osobie liczby mnogiej występuje dodatkowo samogłoska -e. Do czasowników odmieniających się według tego typu należą:

playantwort-en odpowiadać
playbitt-en prosić
playwart-en czekać
playkost-en kosztować
playbild-en tworzyć
playfind-en znajdować
playrechn-en liczyć
playatm-en oddychać
playöffn-en otwierać
playarbeit-en pracować
playred-en mówić

Odmiana powyższych czasowników przez osoby wygląda następująco:

liczba pojedyncza liczba mnoga
ich playantwort-e wir playantwort-en
du playantwort-est ihr playantwort-et
er
sie
es
antwort-et sie
Sie
antwort-en

A oto przykłady zdań:

playDer Student antwortet richtig. Ten student odpowiada poprawnie.
playDie Kinder rechnen schnell. Te dzieci szybko liczą.
playWarum atmest du so schnell? Dlaczego oddychasz tak szybko?
playEin Mann öffnet das Fenster. Mężczyzna otwiera okno.
playEin Haus kostet viel. Dom dużo kosztuje.
playWartet ihr schon lange? Długo już czekacie?

Pewna grupa czasowników traci w 2. osobie liczby pojedynczej końcówkę -s. Są to czasowniki o temacie zakończonym na -s, , -x, -z, -tz:

playheiß-en nazywać się
playübersetz-en tłumaczyć
playsitz-en siedzieć
playmix-en miksować
playgrüß-en pozdrawiać
playras-en pędzić

Czasowniki te w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej mają taką samą formę:

liczba pojedyncza liczba mnoga
ich playheiß-e wir playheiß-en
du playheiß-t ihr playheiß-t
er
sie
es
heiß-t sie
Sie
heiß-en

playDer Junge heißt Karl. Ten chłopiec nazywa się Karl.
playAbela mixt einen Cocktail. Abela miksuje koktajl.
playDu übersetzt einen Text. Ty tłumaczysz jakiś tekst.
playWir rasen in die Klinik. Pędzimy do kliniki.
playWie heißen Sie? Jak się Pan/Pani nazywa?
playIhr grüßt den Nachbarn. Wy pozdrawiacie sąsiada.

Czasowniki zakończone na -eln tracą w odmianie w 1. osobie liczby pojedynczej -e w temacie.

playhandeln handlować/ postępować
playangeln łowić (ryby)
playwackeln trząść/ kiwać
playschütteln potrząsać
playklingeln dzwonić

Odmiana tych czasowników wygląda następująco:

liczba pojedyncza liczba mnoga
ich playhandl-e wir playhandel-n
du playhandel-st ihr playhandel-t
er
sie
es
handel-t sie
Sie
handel-n

playIch klingle an der Tür. Dzwonię do drzwi.
playDer Vater wackelt mit dem Kopf. Ojciec kiwa głową.
playIch angle gerne. Chętnie łowię ryby.
playWir handeln immer aufrichtig. Zawsze postępujemy szczerze.
playSie handeln mit gebrauchten Wagen. Oni handlują używanymi samochodami.

W mowie potocznej utrata -e występuje także w czasownikach zakończonych na -ern, więc w 1. osobie liczby mnogiej możliwe są dwie formy:

playIch rudere/rudre in der Nähe des Ufers. Wiosłuję w pobliżu brzegu.
playIch bewundere/bewundre die Landschaft. Podziwiam krajobraz.
playIch gackere/gackre wie eine Henne. Gdaczę jak kura.
playIch verbessere/verbessre meine Aussprache. Poprawiam swoją wymowę.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Znalazłam błąd.
"W mowie potocznej utrata -e występuje także w czasownikach zakończonych na -ern, więc w 1. osobie liczby mnogiej możliwe są dwie formy:"
Powinno być w 1 os liczbie pojedynczej!

To znaczy to jest drobna pomyłka a nie błąd :D

W przedostatniej tabelce jest błąd w zdaniu Sie handeln mit gebrauchten Wagen- Oni handlują używanymi samochodami. Jest wytłuszczony przymiotnik, a w niemieckim czasownik.