Czasowniki nierozdzielnie złożone - język niemiecki

Czasowniki nierozdzielnie złożone są czasownikami składającymi się z przedrostka oraz czasownika:

przedrostek czasownik znaczenie
be- + playsprechen = playbesprechen
omawiać
ent- + playstehen = playentstehen
powstawać
ver- + playstehen = playverstehen
rozumieć

W czasownikach nierozdzielnie złożonych przedrostki są nieakcentowane i nie mają samodzielnego znaczenia.

Następujące przedrostki w sposób nierozdzielny łączą się z czasownikiem. Przedrostki te występują tylko w połączeniu z czasownikiem, gdyż samodzielnie nie mają znaczenia.

be- + playarbeiten = playbearbeiten
opracować
playkommen playbekommen
otrzymać
playstellen playbestellen
zamawiać
playsuchen playbesuchen
odwiedzać
playgreifen playbegreifen
pojmować
ge- + playfallen = playgefallen
podobać się
playhören playgehören
należeć
playbrauchen playgebrauchen
używać
playbrechen playgebrechen
brakować
playdenken playgedenken
wspominać
emp- + playfinden = playempfinden
odczuwać
playfehlen playempfehlen
polecać
playfangen playempfangen
otrzymywać
ent- + playstehen = playentstehen
powstawać
playkommen playentkommen
uciekać
playfallen playentfallen
wypadać
playbieten playentbieten
przekazać pozdrowienia
playdecken playentdecken
odkryć
er- + playklären = playerklären
wyjaśniać
playzählen playerzählen
opowiadać
playarbeiten playerarbeiten
dorobić się
playbauen playerbauen
wznieść, budować
playbringen playerbringen
dostarczać
miss- + playbrauchen = playmissbrauchen
nadużywać
playtrauen misstrauen
nie ufać
playbehagen playmissbehagen
nie podobać się
playbilligen playmissbilligen
nie pochwalać
playachten playmissachten
lekceważyć
ver- + playreisen = playverreisen
wyjechać
playachten playverachten
lekceważyć
playändern playverändern
zmienić
playstehen playverstehen
rozumieć
playbieten playverbieten
zakazywać
zer- + playbeißen = playzerbeißen
rozgryźć
playstören playzerstören
zniszczyć
playfallen playzerfallen
rozpadać się
playsetzen playzersetzen
rozkładać
playspringen playzerspringen
pęknąć

Dzięki przedrostkowi czasownik otrzymuje całkowicie nowe znaczenie, często nie kojarzące się ze znaczeniem czasownika podstawowego.

playIch suche meinen Hund. Szukam mojego psa.
playIch besuche meine Oma. Odwiedzam moją babcię.
playAbela stellt das Glas auf dem Tisch. Abela stawia szklankę na stole.
playAbela bestellt ein Glas Wasser. Abela zamawia szklankę wody.
playJohann kommt heute nicht. Johann dzisiaj nie przyjdzie.
playJohann bekommt ein Geschenk. Johann otrzymuje prezent.
playWir zählen die Tage bis zum nächsten Urlaub. Liczymy dni do następnego urlopu.
playWir erzählen lustige Geschichten. Opowiadamy wesołe historie.
playHörst du die Stimme von Frau Berg? Słyszysz głos pani Berg?
playDas Heft gehört Anton. Ten zeszyt należy do Antona.
playAuf dem Parkplatz stehen zwei Autos. Na parkingu stoją dwa samochody.
playIn welcher Branche entstehen die Jobs der Zukunft? W jakiej branży powstają prace przyszłości?
playKannst du mich nicht stören? Możesz mi nie przeszkadzać?
playWir, Menschen, zerstören die Umwelt. My, ludzie, niszczymy środowisko.

Swojego rodzaju ciekawym przedrostkiem jest przedrostek wider, który w poniższych czasownikach jest nieakcentowany i nierozdzielny:

playDer Sohn widerspricht der Mutter. Syn sprzeciwia się matce.
playDer Beamte widerruft seine Zusage. Urzędnik odwołuje swoją zgodę.
playDer Politiker widerlegt die Argumente seiner Gegner. Polityk obala argumenty swoich przeciwników.
playDu musst der Panik widerstehen. Musisz oprzeć się panice.
playWie kann man dem Fatum widerstreben? Jak można oprzeć się losowi?

O czasownikach z przedrostkiem wider, które są rozdzielnie złożone, dowiesz się w odpowiednim dziale.

pozostałe zakładki:
Komentarze (2)

Jest więcej takich przedrostków jak wider. Trzeba brać wiedzę z różnych źródeł bęc.

Abella stellt das Glas auf den Tisch. ruch
Das Glas steht auf dem Tisch. spoczynek

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.