Czasowniki zwrotne w języku niemieckim

Czasowniki zwrotne to te czasowniki, które występują z zaimkiem zwrotnym sich (się). W języku polskim zaimek zwrotny ma jedną formę niezależnie od osoby. Niewątpliwym utrudnieniem dla osób uczących się języka niemieckiego będzie więc to, że w języku niemieckim sich ma, w zależności od osoby, różne formy. Odmiana ta wygląda następująco:

sich freuen (cieszyć się)
playich freue mich playwir freuen uns
playdu freust dich playihr freut euch
player
playsie
playes
freut sich playsie
playSie
freuen sich

Oto najczęściej używane niemieckie czasowniki zwrotne:

playsich fühlen czuć się
playsich treffen spotykać się
playsich unterhalten rozmawiać
playsich befinden znajdować się
playsich lohnen opłacać się
playsich beeilen śpieszyć się
playsich erholen wypoczywać
playsich setzen siadać
playsich treffen spotykać się
playsich vorstellen przedstawiać się
playsich interessieren (für) interesować się
playsich entschuldigen (für) usprawiedliwiać się
playsich verspäten spóźniać się
playsich verabschieden (von) pożegnać się
playsich beschäftigen (mit) zajmować się

Należy pamiętać, iż czasownik zwrotny w języku niemieckim nie zawsze jest czasownikiem zwrotnym w języku polskim.

playAnke fühlt sich schon besser. Anke czuje się już lepiej.
playSetzen Sie sich bitte ans Fenster. Proszę usiąść przy oknie.
playWo befindet sich das Kino "Mega"? Gdzie znajduje się kino "Mega"?
playWo trefft ihr euch? Gdzie się spotykacie?
playDieses Jahr erholen wir uns in Italien. W tym roku wypoczywamy we Włoszech.
playHans und Michael, warum verspätet ihr euch immer? Hans i Michael, dlaczego zawsze się spóźniacie?
playDu interessierst dich fürs Fotografieren. Interesujesz się fotografowaniem.
playWir verabschieden uns von unseren Eltern. Żegnamy się z naszymi rodzicami.
playIhr entschuldigt euch für eure Taten. Usprawiedliwiacie się za swoje czyny.
playWir unterhalten uns über Politik. Rozmawiamy o polityce.

Niektóre czasowniki mają dwie formy odmiany zaimka zwrotnego. Może to być, tak jak powyżej, odmiana w bierniku (der Akkusativ) i wówczas zaimek zwrotny brzmi po polsku się.

playIch wasche mich. Myję się.
playDu rasierst dich. Golisz się.

Może to być jednak także odmiana w celowniku (der Dativ) a znaczenie zaimka zwrotnego to wówczas sobie.

playIch wasche mir die Hände. Myję sobie ręce.
playDu rasierst dir den Bart. Golisz sobie brodę.

Odmiana zaimka zwrotnego w celowniku (der Dativ) różni się od odmiany w bierniku (der Akkusativ) tylko w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej. Pozostałe formy są bez zmian:

sich kämmen (czesać się)
playich kämme mir playwir kämmen uns
playdu kämmst dir playihr kämmt euch
player
playsie
playes
kämmt sich playsie
playSie
kämmen sich

Do czasowników mogących występować z obiema formami odmiany zaimka zwrotnego należą:

playsich waschen myć się
playsich kämmen czesać się
playsich rasieren golić się

Spójrzmy na użycie obu form w zdaniach:

playIch kämme mich. Czeszę się.
playIch kämme mir die Haare. Czeszę sobie włosy.
playDu wäschst dich. Myjesz się.
playDu wäschst dir die Hände. Myjesz sobie ręce
playAdam rasiert sich. Adam się goli.
playAdam rasiert sich den Bart. Adam goli sobie brodę.

Tylko z odmianą w celowniku (der Dativ) występują:

playsich etwas vorstellen wyobrażać sobie coś
playsich etwas ansehen obejrzeć sobie coś
playsich etwas leisten können móc sobie na coś pozwolić.

A oto przykłady:

playIch sehe mir Filme nicht besonders gerne an. Niezbyt chętnie oglądam filmy.
playWie stellst du dir die Zukunft vor? Jak wyobrażasz sobie przyszłość?
playEinen Sportwagen können wir uns nicht leisten. Nie możemy pozwolić sobie na sportowy samochód.
playWas seht ihr euch gerne an? Co chętnie oglądacie?
playWie stellen Sie sich Ihren Traummann vor? Jak wyobraża sobie Pani swojego wymarzonego mężczyznę?
playWie oft kannst du dir ein Mittagessen in einem Restaurant leisten? Jak często możesz sobie pozwolić na obiad w restauracji?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

racja.z

Nie ma na to reguły, trzeba nauczyć się konkretnych, podanych czasowników z jakim sa przypadkiem. Np. glauben an- Dat.; hoffen auf- Akk itd.

kiedy używać Dat a Akk w czasownikach zwrotnych?