Antonimy niemieckie

Antonimy (Antonyme) to wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym. Część antonimów powstaje poprzez dodanie do przymiotnika przedrostka un- (nie-). Dodając przedrostek un- (nie-) można stworzyć antonim do prawie każdego przymiotnika. Oto kilka przykładów:

playbewußt » playunbewußt
świadomy nieświadomy
playglücklich » playunglücklich
szczęśliwy nieszczęśliwy
playordentlich » playunordentlich
porządny nieporządny
playklar » playunklar
jasny niejasny
playabhängig » playunabhängig
zależny niezależny
playartig » playunartig
grzeczny niegrzeczny
playbeabsichtigt » playunbeabsichtigt
zamierzony niezamierzony
playbestimmt » playunbestimmt
określony nieokreślony
playdankbar » playundankbar
wdzięczny niewdzięczny
playdeutlich » playundeutlich
wyraźny niewyraźny
playeben » playuneben
równy nierówny
playehelich » playunehelich
ślubny nieślubny
playehrlich » playunehrlich
szczery nieszczery
playvergesslich » playunvergesslich
zapomniany niezapomniany

Niewielka grupa antonimów przybiera przedrostek il-, ir- lub in-. Antonimy występujące z tymi przedrostkami są nieliczne:

z przedrostkiem il-
playlegal » playillegal
legalny nielegalny
playlegitim » playillegitim
prawy sprzeczny z prawem
z przedrostkiem ir-
playrational » playirrational
racjonalny nieracjonalny
playregulär » playirregulär
regularny nieregularny
playreligiös » playirreligiös
religijny niereligijny
z przedrostkiem in-
playdiskret » playindiskret
dyskretny niedyskretny
playkohärent » playinkohärent
spójny niespójny
playkompetent » playinkompetent
kompetentny niekompetentny
playkonsequent » playinkonsequent
konsekwentny niekonsekwentny
playkorrekt » playinkorrekt
poprawny niepoprawny
playstabil » playinstabil
stabilny niestabilny
playtolerant » playintolerant
tolerancyjny nietolerancyjny

W niektórych przypadkach antonimem jest całkiem inne słowo:

playgroß » playklein
duży mały
playfleißig » playfaul
pilny leniwy
playschlank » playdick
szczupły gruby
playjung » playalt
młody stary
playneu » playalt
nowy stary
playgesund » playkrank
zdrowy chory
playgut » playschlecht
dobry zły
playklug » playdumm
mądry głupi
playteuer » playbillig
drogi tani
playbreit » playschmal
szeroki wąski
playsauber » playschmutzig
czysty brudny
playlaut » playleise
głośny cichy
playlang » playkurz
długi krótki
playleicht » playschwer
lekki ciężki
playdunkel » playhell
ciemy jasny
playwarm » playkalt
ciepły zimny

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.