Inne części mowy odmieniające się jak przymiotnik - język niemiecki

Istnieje pewna grupa wyrazów odmieniających się tak jak przymiotnik. O tym, czy jest to odmiana jak po rodzajniku określonym czy nie określonym decyduje to, co znajduje się bezpośrednio przed przymiotnikiem (czy jest to rodzajnik określony, nieokreślony, zaimek dzierżawczy, liczebnik itd.):

Liczebniki porządkowe:

playHeute ist der erste Geburtstag unseres Kindes. Dzisiaj są pierwsze urodziny naszego dziecka.
playMein zweiter Tag in der neuen Schule. Mój drugi dzień w szkole.
playWir kommen am sechsten Mai. Przyjedziemy szóstego maja.
playDas ist meine dritte Katze. To jest mój trzeci kot.

Imiesłowy:

playDie kommende Woche habe ich frei. Nadchodzący tydzień mam wolny.
playIn dem kommenden Monat fahren wir ins Gebirge. W nadchodzącym miesiącu jedziemy w góry.
playDas ist ein Geschenk von deinem liebenden Vater. To jest prezent od twojego kochającego ojca.

Rzeczowniki utworzone od przymiotników i imiesłowów. Przy tych rzeczownikach szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy rzeczownik występuje z rodzajnikiem określonym czy nieokreślonym, gdyż od tego zależy jego końcówka, np.:

playder Bekannte playein Bekannter znajomy
playder Kranke playein Kranker chory
playder Arme playein Armer biedak
playder Verletzte playein Verletzter ranny
playder Betrunkene playein Betrunkener pijany
playder Vermisste playein Vermisster zaginiony
playder Arbeitslose playein Arbeitsloser bezrobotny

Spójrzmy na odmianę powyższych rzeczowników w zdaniach. Szczególną uwagę należy zwrócić, jaki rodzajnik czy też zaimek znajduje się przed danym rzeczownikiem, ponieważ to będzie decydowało o jego sposobie odmiany:

playHeute besucht mich meine Bekannte. Dzisiaj odwiedzi mnie moja znajoma.
playHaben Sie den Vermissten gesehen? Widział pan tego zaginionego?
playWas macht die Polizei mit Betrunkenen? Co policja robi z pijanymi?
playViele Arbeitslose wollen nicht arbeiten. Wielu bezrobotnych nie chce pracować.
playBei dem Unfall gibt es sechs Verletzte. W wypadku jest sześciu rannych.
playIch sehe hier aber keinen Verletzten! Ale ja tu nie widzę żadnego rannego.
playAlle Verletzten sind schon im Krankenwagen. Wszyscy ranni są już w karetce.
playHast du wirklich keine Verwandten? Na prawdę nie masz żadnych krewnych?
playDoch, ich habe einen Verwandten in Breslau. Nie, mam jednego krewnego we Wrocławiu.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.