Przymiotniki pochodzące od nazw własnych - język niemiecki

Przymiotniki utworzone od nazw miast pisane są wielką literą i nie ulegają odmianie. Ich charakterystyczną cechą jest końcówka -er we wszystkich rodzajach i przypadkach:

playder Warschauer Pakt Układ Warszawski
playdie Berliner Mauer Mur Berliński
playdie Leipziger Messe Targi Lipskie
playdie Krakauer Straße ulica Krakowska
playdie Pariser Museen muzea paryskie
playdie New Yorker Börse giełda nowojorska

Końcówka -er jest nieodmienna:

playEr wohnt in der Warschauer Straße. On mieszka na ulicy Warszawskiej.
playKennt ihr den Kölner Dom? Znacie katedrę w Kolonii?
playSie fährt zur Leipziger Messe. Ona jedzie na Targi Lipskie.
playWas befindet sich in der Breslauer Jahrhunderthalle? Co znajduje się we wrocławskiej Hali Ludowej?

Przmiotniki utworzone od nazw krajów są pisane małą literą i są odmienne. Końcówki jakie przybierają to -isch oraz -erisch:

playdie schweizerische Post poczta szwajcarska
playder polnische Papst polski papież
playdas chinesische Porzellan chińska porcelana
playder amerikanische Präsident amerykański prezydent

Bardzo ważna jest prawidłowa odmiana przez przypadki (wzór odmiany znajduje się w odpowiednim dziale):

playMeine Schwester hat einen englischen Freund. Moja siostra ma angielskiego przyjaciela.
playIch will einen japanischen Garten anlegen. Chcę założyć japoński ogród.
play"Twingo" von Renault ist ein französisches Auto. "Twingo" Renault jest francuskim samochodem.
playKennst du einen russischen Dichter? Znasz jakiegoś rosyjskiego poetę?

Pamiętajmy, że wszystkie przymiotniki znajdujące się za rzeczownikiem są nieodmienne (mają jedną formę dla wszystkich rodzajów):

playIst dieser Wodka polnisch? Czy ta wódka jest polska?
playDas Essen ist nicht griechisch sondern italienisch. To jedzenie nie jest greckie tylko włoskie.
playDiese Spielzeuge sind bestimmt chinesisch. Te zabawki na pewno są chińskie.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.