Tworzenie przymiotników w języku niemieckim

Wiele przymiotników w języku niemieckim powstaje poprzez dodanie do rzeczownika lub czasownika różnorodnych przyrostków. Ponieważ nie ma reguły, mówiącej kiedy używamy którego przyrostka, najlepiej jest uczyć się przymiotników poprzez porównanie ich z rzeczownikiem lub (rzadziej) czasownikiem, od którego powstały. Nie jest to skomplikowane, ponieważ przyrostków jest niewiele. A oto one:

Przyrostek -lich może tworzyć przymiotnik zarówno od rzeczowników jak i czasowników:

utworzone od rzeczowników
playdas Fest » playfestlich
święto odświętny
playder Tag » playtäglich
dzień codzienny
playdie Woche » playwöchentlich
tydzień tygodniowy
playdas Jahr » playjährlich
rok roczny
playder Monat » playmonatlich
miesiąc miesięczny
playder Westen » playwestlich
zachód zachodni
playder Osten » playöstlich
wschód wschodni
playder Sport » playsportlich
sport wysportowany
playder Feind » playfeindlich
wróg wrogi
utworzone od czasowników
playvergessen » playvergesslich
zapominać zapominalski
playerhalten » playerhältlich
dostać do dostania
playverstehen » playverständlich
rozumieć zrozumiały
playvertrauen » playvertraulich
ufać poufny
playempfinden » playempfindlich
czuć czuły
playertragen » playerträglich
znosić znośny

Przyrostek -isch dodawany jest tylko do rzeczowników:

playPolen » playpolnisch
Polska polski
playSpanien » playspanisch
Hiszpania hiszpański
playJapan » playjapanisch
Japonia japoński
playdie Biologie » playbiologisch
biologia biologiczny
playdie Bibel » playbiblisch
Biblia biblijny
playdie Chirurgie » playchirurgisch
chirurgia chirurgiczny
playdie Schule » playschulisch
szkoła szkolny
playder Himmel » playhimmlisch
niebo boski, niebiański
playdie Seele » playseelisch
dusza duchowy
playdas Symbol » playsymbolisch
symbol symboliczny
playder Neid » playneidisch
zazdrość zazdrosny

Przyrostek -ig tworzy przymiotnik tylko w połączeniu z rzeczownikami:

playder Wind » playwindig
wiatr wietrzny
playdie Farbe » playfarbig
kolor barwny
playder Glaube » playgläubig
wiara wierzący
playdie Narbe » playnarbig
blizna pokryty bliznami
playdie Traube » playtraubig
grono groniasty
playder Staub » playstaubig
kurz zakurzony
playdie Gnade » playgnädig
łaska łaskawy
playdie Seide » playseidig
jedwab jedwabisty
playdie Kraft » playkräftig
siła silny
playdie Schuld » playschuldig
wina winny
playdie Geduld » playgeduldig
cierpliwość cierpliwy

Przyrostek -bar występuje w połączeniu z niewielką ilością rzeczowników, zaś w przeważającej części łączy się z czasownikiem :

utworzone od rzeczowników
playdie Ehre » playehrbar
honor, cześć czcigodny, zacny
playdas Wunder » playwunderbar
cud cudowny
playdie Frucht » playfruchtbar
owoc urodzajny
playdie Furcht » playfurchtbar
strach straszliwy
utworzone od czasowników
playbeschreiben » playbeschreibbar
opisywać dający się opisać
playübertragen » playübertragbar
przenosić przenośny
playaufheben » playaufhebbar
podnosić dający się podnieść
playverschieben » playverschiebbar
przesuwać przesuwny
playerwerben » playerwerbbar
nabywać, kupować dający się kupić
playhören » playhörbar
słyszeć słyszalny
playheilen » playheilbar
leczyć uleczalny

Przyrostek -los jest odpowiednikiem polskiego przedrostka -bez. Przyrostek -los jest charakterystyczną końcówką przymiotników powstałych od rzeczownika:

playdie Arbeit » playarbeitslos
praca bezrobotny
playdie Kraft » playkraftlos
siła bezsilny
playder Sinn » playsinnlos
sens bezsensowny
playder Atem » playatemlos
oddech, dech bez tchu
playdas Bargeld » playbargeldlos
gotówka bezgotówkowy
playdie Bedeutung » playbedeutungslos
znaczenie bez znaczenia
playder Besitz » playbesitzlos
posiadanie bez majątku
playdie Bewegung » playbewegungslos
ruch bez ruchu, nieruchomy
playdas Ende » playendlos
koniec bez końca, nieskończony
playdie Farbe » playfarblos
kolor bezbarwny
playder Fehler » playfehlerlos
błąd bezbłędny
playdie Frist » playfristlos
termin bezterminowy
playdie Frucht » playfruchtlos
owoc bezowocny

Przyrostek -ell tworzy przymiotnik w połączeniu z rzeczownikiem:

playdie Industrie » playindustriell
przemysł przemysłowy
playdie Existenz » playexistenziell
egzystencja, byt egzystencjalny
playdie Tradition » playtraditionell
tradycja tradycjonalny
playdie Idee » playideell
idea ideowy
playdie Maschine » playmaschinell
maszyna maszynowy
playdie Materie » playmateriell
materiał materialny
playdie Sensation » playsensationell
sensacja sensacyjny

Przyrostek -al można porównać z polskim przyrostkiem -alny (ale nie we wszystkich przypadkach), a występuje on w przymiotnikach powstałych od rzeczownika:

playdie Region » playregional
region regionalny
playdie Norm » playnormal
norma normalny
playdie Emotion » playemotional
emocja emocjonalny
playdie Epoche » playepochal
epoka epokowy
playder Horizont » playhorizontal
horyzont horyzontalny
playdie Nation » playnational
naród narodowy
playdie Katastrophe » playkatastrophal
katastrofa katastrofalny

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.