Liczba mnoga rzeczowników niemieckich - wyjątki

Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim posiadają takie same sposoby tworzenia liczby mnogiej, niezależnie od tego, czy są rzeczownikami rodzaju męskiego, żeńskiego czy nijakiego. Posiadają one pewne wspólne cechy (przeważnie takie same końcówki), które sprawiają, że ich liczba mnoga jest taka sama niezależnie od rodzaju. Z reguły są to:

Rzeczowniki pochodzenia obcego oraz wyrazy skrócone. Rzeczowniki te najczęściej przyjmują w liczbie mnogiej końcówkę -s.

liczba pojedyńcza liczba mnoga
rzeczowniki pochodzenia obcego
playdas Auto playdie Autos rzeczownik pochodzenia obcego
auto auta
playdas Hotel playdie Hotels rzeczownik pochodzenia obcego
hotel hotele
playdas Kino playdie Kinos rzeczownik pochodzenia obcego
kino kina
wyrazy skrócone
playder Krimi playdie Krimis wyraz skrócony od: der Kriminalroman (powieść kryminalna)
kryminał kryminały
playdas Labor playdie Labors wyraz skrócony od: das Laboratorium (laboratorium)
laboratorium laboratoria
playdas Abo playdie Abos wyraz skrócony od: das Abonnement (abonament)
abonament abonamenty
playder Akku playdie Akkus wyraz skrócony od: der Akkumulator (akumulator)
akumulator akkumulatory
playdie Mutti playdie Muttis wyraz skrócony od: die Mutter (matka)
matka matki

Rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -um oraz rzeczowniki pochodzenia greckiego zakończone na -a mają w liczbie mnogiej końcówkę -en:

liczba pojedyńcza liczba mnoga
zakończone na -um
playdas Album playdie Alben
album albumy
playdas Monstrum playdie Monstren
potwór potwory
playdas Zentrum playdie Zentren
centrum centra
zakończone na -a
playdas Thema playdie Themen
temat tematy
playdas Schema playdie Schemen
schemat schematy

Kolejną ważną w tworzeniu liczby mnogiej grupę stanowią rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ismus. W liczbie mnogiej tracą one tę końcówkę i przybierają końcówkę -ismen.

liczba pojedyńcza liczba mnoga
playder Mechanismus playdie Mechanismen
mechanizm mechanizmy
playder Antagonismus playdie Antagonismen
antagonizm antagonizmy
playder Pluralismus playdie Pluralismen
pluralizm pluralizmy

Dwojaką formę przybierają rzeczowniki złożone z końcówką -mann. Mogą one przybierać końcówkę -männer lub -leute.

Końcówkę -männer otrzymują rzeczowniki oznaczające pojedyńcze osoby:

liczba pojedyńcza liczba mnoga
playder Staatsmann playdie Staatsmänner
mąż stanu mężowie stanu
playder Schneemann playdie Schneemänner
bałwan bałwany
playder Ehemann playdie Ehemänner
mąż mężowie

Końcówkę -leute otrzymują rzeczowniki oznaczające rodzaj ludzi:

liczba pojedyńcza liczba mnoga
playder Geschäftsmann playdie Geschäftsleute
handlowiec handlowcy
playder Kaufmann playdie Kaufleute
kupiec kupcy
playder Fachmann playdie Fachleute
fachowiec fachowcy
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.