Czas zegarowy - język niemiecki

Aby zapytać się o to, która jest godzina możemy użyć jednego z dwóch, znaczących to samo zwrotów:

playWieviel Uhr ist es? Która jest godzina?
playWie spät ist es?

Odpowiedzią na powyższe pytania będzie liczebnik główny, a nie tak jak w języku polskim liczebnik porządkowy:

Es ist... (jest...)
1:00 Uhr playein Uhr pierwsza
2:00 Uhr playzwei Uhr druga
3:00 Uhr playdrei Uhr trzecia
10:00 Uhr playzehn Uhr dziesiąta

Jak widać podawanie pełnych godzin nie jest skomplikowane, wystarczy znać liczebniki główne. Chcąc podać godziny z minutami, robimy to używając przyimków:

playnach po
playvor przed

W mowie oficjalnej powyższe przyimki nie są przeważnie stosowane, choć coraz częściej zarówno w mowie potocznej jak i tej bardziej oficjalnej w użyciu są obie formy. Przyjrzyjmy się więc tym możliwościom:

nieoficjalnie oficjalnie
7:05 Uhr playfünf nach sieben = playsieben Uhr fünf
pięć po siódmej siódma pięć
7:10 Uhr playzehn nach sieben = playsieben Uhr zehn
dziesięć po siódmej siódma dziesięć
7:15 Uhr play(ein) Viertel nach sieben = playsieben Uhr fünfzehn
kwadrans po siódmej siódma piętnaście
7:20 Uhr playzwanzig nach sieben
playzehn vor halb acht
= playsieben Uhr zwanzig
dwadzieścia po siódmej
dziesięć przed wpół do ósmej
siódma dwadzieścia
7:25 Uhr playfünfundzwanzig nach sieben
playfünf vor halb acht
= playsieben Uhr fünfundzwanzig
dwadzieścia pięć po siódmej
pięć do wpół do ósmej
siódma dwadzieścia pięć
7:30 Uhr playhalb acht = playsieben Uhr dreißig
wpół do ósmej siódma trzydzieści
7:38 Uhr playacht nach halb acht = playsieben Uhr achtunddreißig
osiem po wpół do ósmej siódma trzydzieści osiem
7:40 Uhr playzwanzig vor acht = playsieben Uhr vierzig
dwadzieścia przed ósmą siódma czterdzieści
7:42 Uhr playachtzehn vor acht = playsieben Uhr zweiundvierzig
osiemnaście przed ósmą siódma czterdzieści dwie
7:45 Uhr playdrei Viertel nach sieben
playein Viertel vor acht
= playsieben Uhr fünfundvierzig
trzy kwadranse po siódmej
kwadrans przed ósmą
siódma czterdzieści pięć
7:50 Uhr playzehn vor acht = playsieben Uhr fünfzig
dziesięć przed ósmą siódma pięćdziesiąt
7:55 Uhr playfünf vor acht = playsieben Uhr fünfundfünfzig
pięć przed ósmą siódma pięćdziesiąt pięć

Jeśli mówimy o godzinach popołudniowych (od 13 do 24) wówczas, tak jak w języku polskim dopuszczone są dwie możliwości:

13:00 Uhr playdreizehn Uhr = playein Uhr
trzynasta pierwsza
13:05 Uhr playdreizehn Uhr fünf = playfünf nach eins
trzynasta pięć pięć po pierwszej
13:06 Uhr playdreizehn Uhr sechs = playsechs nach eins
trzynasta sześć sześć po pierwszej
13:10 Uhr playdreizehn Uhr zehn = playzehn nach eins
trzynasta dziesięć dziesięć po pierwszej
13:15 Uhr playdreizehn Uhr fünfzehn = play(ein) Viertel nach eins
trzynasta piętnaście kwadrans po pierwszej
13:30 Uhr playdreizehn Uhr dreißig = playhalb zwei
trzynasta trzydzieści wpół do drugiej
14:30 Uhr playvierzehn Uhr dreißig = playhalb drei
czternasta trzydzieści wpół do trzeciej
15:30 Uhr playfünfzehn Uhr dreißig = playhalb vier
piętnasta trzydzieści wpół do czwartej
23:30 Uhr playdreiundzwanzig Uhr dreißig = playhalb zwölf
dwudziesta trzecia trzydzieści wpół do dwunastej
24:05 Uhr playvierundzwanzig Uhr fünf = playfünf nach zwölf
dwudziesta czwarta pięć pięć po dwunastej

Gdy mówimy lub pytamy o godzinę wykonywania jakiejś czynności, używamy przyimka um (o):

play- Um wieviel Uhr kommen die Gäste?
- Um elf (Uhr).
- O której godzinie przyjdą goście?
- O jedenastej.
play- Um wieviel Uhr fährt der Zug ab?
- Um siebzehn Uhr fünfzehn.
- O której odjeżdża ten pociąg?
- O siedemnastej piętnaście.
play- Um wieviel Uhr besucht dich dein Onkel? - O której godzinie odwiedzi cię twój wujek?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

Od kiedy jest godzina 24:05?
nie powinno być czasami 00:05?

Zapis wieviel łączny, jest zapisem sprzed reformy ortografii niemieckiej, obecnie obowiązuje pisanie rozdzielne, zarem wie viel. Z czego to wynika? A mianowicie z ujednolicenia formy graficznej zapisu, gdyż w liczbie mnogiej zapisywano połączenie wie viele zawsze rozdzielnie, i tę rozdzielność przeniesiono do liczby pojedynczej. Ot cała tajemnica i cały problem. ;-) Pani nauczycielka z Niemiec pisze zgodnie ze swoim przyzwyczajeniem zapewne, ale formalny zapis jest obecnie rozłączny jako wie viel.

w jednym z komentarzy jest: powinno być Wie viel, a moja niemiecnauczycielka używa formy Wieviel !!! Wieviel jest poprawnie używaną formą w Niemczech.

słowo o "drei Viertel nach...". Moja niemiecka nauczycielka w Niemczech powiedziała, że: 1.jest to wyrażenie bardzo jakieś regionalne i nie używa się go w Niemczech; 2.dreiviertel.

Jeżeli chodzi o godziny popołudniowe to offiziell używamy 13, 14 (godziny 0-24).
Privat używamy dla godzin popołudniowych 1, 2 (godziny 1-12).

Powinno być "Wie viel", a nie "Wieviel".

przy 7:42 Uhr - zamiast sieben Uhr achtundvierzig, powinno być chyba sieben Uhr zweiundvierzig