Wie viel czy wie viele?

Aby zadać pytanie dotyczące liczebnika używamy zaimka pytajnego wie viel? lub wie viele? (ile?). Mimo, iż różnią się one tylko jedną literą, ich użycie uzależnione jest od tego o co pytamy. Wie viel? (ile?) używamy aby zapytać o:

rzeczowniki niepoliczalne (takie, których nie można policzyć):

playWie viel Butter brauchst du? Ile masła potrzebujesz?
playWie viel Milch trinkt er? Ile mleka on pije?
playWie viel Geld verdient er? Ile pieniędzy on zarabia?
playWie viel Eis entsteht im Winter? Ile lodu powstaje w zimie?

rzeczowniki abstrakcyjne:

playWie viel Geduld braucht ein Lehrer? Ile cierpliwości potrzebuje nauczyciel?
playWie viel Liebe ist in dir? Ile jest w tobie miłości?
playWie viel Musik passt auf eine CD? Ile muzyki zmieści się na jednej płycie?

Zaimek pytajny wie viel? (ile?) jest nieodmienny:

playMit wie viel Bewegung kann man Fett und Zucker verbrennen? Jaką ilością ruchu można spalić tłuszcz i cukier?
playMit wie viel Geld kann er sich einen Urlaub leisten? Z jaką ilością pieniędzy może on sobie pozwolić na urlop?
playWie viel Beachtung bedarf er? Ile uwagi on potrzebuje?

Zaimka pytajnego wie viele? (ile) używamy gdy pytamy o rzeczowniki policzalne:

playWie viele Freunde hast du? Ilu masz przyjaciół?
playWie viele Studenten gibt es in deiner Gruppe? Ilu studentów jest w twojej grupie?
playWie viele Münzen hast du in der Hand? Ile monet masz w dłoni?
playWie viele Seiten gibt es in diesem Buch? Ile stron jest w tej książce?
playWie viele Kulis braucht ein Schüler? Ile długopisów potrzebuje uczeń?

Należy pamiętać, iż wie viele? (ile?) może łączyć się z przyimkami oraz odmienia się przez przypadki jak rodzajnilk określony w liczbie mnogiej:

N. playwie viele?
G. playwie vieler?
D. playwie vielen?+n
A. playwie viele?
playGedichte wie vieler Dichter liest du gerne? Wiersze ilu poetów lubisz czytać?
playMit wie vielen Mädchen tanzt der Junge? Z iloma dziewczętami tańczy ten chłopiec?
playZu wie vielen Kindern gehören diese Spielzeuge? Do ilu dzieci należą te zabawki?
playAufsätze wie vieler Schüler korrigiert der Lehrer? Wypracowania ilu uczniów sprawdza nauczyciel?
playWie vieler Toten gedenkt ihr am 1. November? Ilu zmarłych wspominacie 1-go listopada?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.