Daty w języku niemieckim

Niemcy mówiąc o latach dzielą je na setki i dziesiątki, dlatego też rok 1687 będzie po niemiecku czytany jako szesnaście setek osiemdziesiąt siedem. Tak jak wszystkie liczebniki, także pisane są razem. Pamiętajmy iż mówią o latach używamy liczebników porządkowych (czyli jeden, dwa, trzy a nie pierwszy drugi, trzeci). A oto przykłady:

1415 playvierzehnhudertfünfzehn
1523 playfünfzehnhundertdreiundzwanzig
1637 playsechzehnhundertsiebenunddreißig
1798 playsiebzehnhundertachtundneunzig
1902 playneunzehnhundertzwei

Lata rozpoczynające nowe stulecie, np: 1700, 1800, 1900 itp. pisane są w następujący sposób:

1400 playvierzehnhundert
1500 playfünfzehnhundert
1600 playsechzehnhundert
1700 playsiebzehnhundert
1800 playachtzehnhundert
1900 playneunzehnhundert

Po roku 2000 daty zapisywane są tak jak w języku polskim:

2000 playzweitausend
2003 playzweitausenddrei
2007 playzweitausendsieben
2013 playzweitausenddreizehn
2020 playzweitausendzwanzig

Aby powiedzieć, iż coś ma miejsce w roku ..., możemy to zrobić na dwa sposoby: bądź używając wyrażenia im Jahre... (w roku...) lub stawiając po prostu datę bez żadnego przyimka:

playDer Schriftsteller ist im Jahre 1913 (neunzehnhundertdreizehn) geboren. Ten pisarz urodził się w roku 1913.
playDer Schriftsteller ist 1913 (neunzehnhundertdreizehn) geboren.
playIch war in Brasilien im Jahre 2001 (zweitausendeins) Byłem w Brazylii w roku 2001.
play2001 (zweitausendeins) war ich in Brasilien.
playIm Jahre 1939 (neunzehnhundertneununddreißig) begann der zweite Weltkrieg. W roku 1939 zaczęła się II Wojna Światowa.
play1939 (neunzehnhundertneununddreißig) begann der zweite Weltkrieg.

Gdy w dacie chcemy zaznaczyć także dzień, wówczas robimy to przy pomocy liczebników porządkowych (pierwszy, drugi, ..., piąty, szósty itd.):

06.Mai playder sechste Mai
20. Dezember playder zwanzigste Dezember
16. April playder sechzehnte April
27. Januar playder siebenundzwanzigste Januar.

Aby powiedzieć, że coś miało miejsce jakiegoś dnia, używamy przyimka am a liczebnik otrzymuje końcówkę -n:

playIch habe Geburtstag am elften Juni. Mam urodziny jedenastego czerwca.
playIch bin am elften Juni neunzehnhundertsechsundachtzig (1986) geboren. Urodziłam się jedenastego czerwca 1986 roku.
playDie Messe findet im nächsten Jahr am neunten August statt. Targi odbędą się w następnym roku dziewiątego sierpnia.
playDie Messe findet am neunten August zweitausendsechzehn statt. Targi odbędą się dziewiątego sierpnia 2016.
playBesucht er uns am Freitag dem siebten (März)? Czy on nas odwiedzi w piątek siódmego (marca)?
playAm Sonntag dem achtzehnten fahren wir ins Gebirge. W niedzielę osiemnastego jedziemy w góry.
playTrefft ihr euch am Samstag dem ersten November? Spotkacie się w sobotę pierwszego listopada?
playDas Schuljahr beginnt am Montag dem zweiten September. Rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek drugiego września.

Pozostają jeszcze stulecia, które wyrażamy przy pomocy liczebnika porządkowego (np. wiek siedemnasty, osiemnasty, dwudziesty) lub liczbą rzymska albo grecką, po której jest kropka:

piszemy: piszemy i czytamy:
das 14. Jahrhundert playdas vierzehnte Jahrhundert
das 17. Jahrhundert playdas siebzehnte Jahrhundert
das 18. Jahrhundert playdas achtzehnte Jahrhundert
das XIX. Jahrhundert playdas neunzehnte Jahrhundert
das XX. Jahrhundert playdas zwanzigste Jahrhundert
das XXI. Jahrhundert playdas einundzwanzigste Jahrhundert

Aby powiedzieć iż coś wydarzyło się w danym stuleciu, używamy przyimka im a liczebnik porządkowy otrzymuje końcówkę -n:

im 12. Jahrhundert playim zwölften Jahrhundert
im 16. Jahrhundert playim sechzehnten Jahrhundert
im XV. Jahrhundert playim fünfzehnten Jahrhundert
im XVIII. Jahrhundert playim achtzehnten Jahrhundert
im XIX. Jahrhundert playim neunzenhten Jahrhundert

Datę w przybliżeniu podamy mówiąc iż coś wydarzyło się w latach 20tych, 30tych, 40tych itd., co zrobimy dodając zarówno do lat pisanych cyframi jak i słownie końcówkę er. Końcówka er, jest nieodmienna i w każdym przypadku będzie taka sama:

playIn den 80er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurden in dieser Stadt viele Denkmäler errichtet. W latach 80tych dwudziestego wieku w tym mieście wzniesiono wiele pomników.
playWas weißt du über die 20er Jahre des siebzehnten Jahrhunderts? Co wiesz o latach 20tych siedemnastego wieku?
playHat Deutschland in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts einen Krieg geführt? Czy Niemcy prowadziły jakąś wojnę w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku?
playWie wird die Welt in den fünfziger Jahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts? Jaki będzie świat w latach pięćdziesiątych dwudziestego pierwszego wieku?
playMein Großvater erzählt mir oft über die siebziger Jahre. Mój dziadek często opowiada mi o latach siedemdziesiątych.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (3)

TO KUR**A UZYWAMY LICZEBNIKOW PORZADKOWYCH ZCY GLOWNYCH ? ? ? ?? ? !!!!

Trifft ihr euch am Samstag dem ersten November?
raczej

Trefft ihr...........

Jakie to jest niezrozumiałe .;l

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.