Liczebniki porządkowe - język niemiecki

Liczebniki porządkowe (die Ordinalzahlen) odpowiadają na pytania:

playder Wievielte? który?
playdie Wievielte? która?
playdas Wievielte? które?

Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -te, przy czym istnieją wyjątki, które zostały poniżej zaznaczone:

1. playder erste pierwszy
2. playder zweite drugi
3. playder dritte trzeci
4. playder vierte czwarty
5. playder fünfte piąty
6. playder sechste szósty
7. playder siebte siódmy
8. playder achte ósmy
9. playder neunte dziewiąty
10. playder zehnte dziesiąty
11. playder elfte jedenasty
12. playder zwölfte dwunasty
13. playder dreizehnte trzynasty
14. playder vierzehnte czternasty
15. playder fünfzehnte piętnasty
16. playder sechzehnte szesnasty
17. playder siebzehnte siedemnasty
18. playder achtzehnte osiemnasty
19. playder neunzehnte dziewiętnasty

Pozostałe liczebniki przyjmują do liczebnika głównego bez wyjątku przyrostek -ste:

20. playder zwanzigste dwudziesty
21. playder einundzwanzigste dwudziesty pierwszy
22. playder zweiundzwanzigste dwudziesty drugi
... ... ...
30. playder dreißigste trzydziesty
40. playder vierzigste czterdziesty
50. playder fünfzigste pięćdziesiąty
60. playder sechszigste sześćdziesiąty
70. playder siebzigste siedemdziesiąy
80. playder achtzigste osiemdziesiąty
90. playder neunzigste dziewięćdziesiąty
100. playder hundertste setny
101. playder hunderterste sto pierwszy
102. playder hundertzweite sto drugi
120. playder hundertzwanzigste sto dwudziesty
124. playder hunndertvierundzwanzigste sto dwudziesty czwarty
200. playder zweihundertste dwusetny
300. playder dreihundertste trzysetny
1000. playder tausendste tysięczny
2000. playder zweitausendste dwutysięczny
2001. playder zweitausenderste dwudysięczny pierwszy
10 000. playder zehntausendste dziesięciotysięczny

20. playder zwanzigste dwudziesty
21. playder einundzwanzigste dwudziesty pierwszy
22. playder zweiundzwanzigste dwudziesty drugi
... ... ...
30. playder dreißigste trzydziesty
40. playder vierzigste czterdziesty
50. playder fünfzigste pięćdziesiąty
60. playder sechszigste sześćdziesiąty
70. playder siebzigste siedemdziesiąy
80. playder achtzigste osiemdziesiąty
90. playder neunzigste dziewięćdziesiąty
100. playder hundertste setny
101. playder hunderterste sto pierwszy
102. playder hundertzweite sto drugi
120. playder hundertzwanzigste sto dwudziesty
124. playder hunndertvierundzwanzigste sto dwudziesty czwarty
200. playder zweihundertste dwusetny
300. playder dreihundertste trzysetny
1000. playder tausendste tysięczny
2000. playder zweitausendste dwutysięczny
2001. playder zweitausenderste dwudysięczny pierwszy
10 000. playder zehntausendste dziesięciotysięczny

Liczebniki porządkowe występują z rodzajnikiem określonym (tak jak w powyższym przykładzie), wskazującym oraz zaimkiem dzierżawczym i odmieniają się jak przymiotniki. Oto wzór odmiany po rodzajniku określonym i wskazującym:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
N. playder zweite playdie zweite playdas zweite
G. playdes zweiten+s playder zweiten playdes zweiten+s
D. playdem zweiten playder zweiten playdem zweiten
A. playden zweiten playdie zweite playdas zweite

Liczebniki porządkowe pisane cyfrą zawsze mają po sobie kropkę, co odróżnia je od liczebników głównych:

playIm 18. (achtzehnten) Jahrhundert. W osiemnastym wieku.
playWir treffen uns am 26. (sechsundzwanzigsten) Mai. Spotkamy się dwudziestego szóstego maja.
playHeute ist der 7. (siebte) November. Dzisiaj jest siódmy listopad.
playDas ist das tausendste Gedicht von ihm. To jest jego tysięczny wiersz.
playDieses vierte Bild ist echt toll. Ten czwarty obraz jest naprawdę świetny.
playDieser erste rote Rock gefällt mir nicht. Ta pierwsza czerwona spódnica nie podoba mi się.
playWir leben im 21. (einundzwanzigsten) Jahrhundert. Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku.

Po zaimku dzierżawczym liczebniki porządkowe odmieniają się tak jak po rodzajniku nieokreślonym i otrzymują następujące końcówki:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
N. playmein vierter playmeine vierte playmein viertes
G. playmeines vierten+s playmeiner vierten playmeines vierten+s
D. playmeinem vierten playmeiner vierten playmeinem vierten
A. playmeinen vierten playmeine vierte playmein viertes

Tutaj oczywiście także należy pamiętać o postawieniu kropki po liczebniku porządkowym:

playSie hat heute ihren 18. (achtzenhten) Geburtstag. Ona ma dzisiaj swoje osiemnaste urodziny.
playDas ist mein erstes Haus. To jest mój pierwszy dom.
playDer Mann wohnt jetzt mit seiner zweiten Frau. Ten mężczyzna mieszka teraz ze swoją drugą żoną.
playUnsere dritte Schwester heißt Anna. Nasza trzecia siostra ma na imię Anna.
playWann wurde Ihr erster Roman herausgegeben? Kiedy została wydana Pańska pierwsza powieść?

Jeśli pytamy o datę, robimy to w następujący sposób:

playDer Wievielte ist heute?
-Heute ist der 11. (elfte) Januar.
Który dzisiaj jest?
-Dzisiaj jest jedenasty stycznia.
playAm Wievielten fährst du nach Polen?
- Am 9. (neunten) September.
Którego jedziesz do Polski?
-Dziewiątego września.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (6)

N. Nominativ G. Genetiv D. Dativ A. Akkusativ - to są niemieckie przypadki

co ozn. te N. G. D. A. ?

60. - der sechzigste , bez "s" w środku

dzięki pomogłeś mi

trochę tego dużo!

Literówka jest:
19. der nenzehnte dziewiętnasty
a powinno być raczej: neunzehnte ;)

pozdrawiam

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.