Bezokolicznik bez zu - język niemiecki

Bezokolicznik bez zu stanowi pewną konstrukcję zdania, w której oprócz czasownika w zdaniu jest także jeszcze jeden czasownik w formie bezokolicznika. Bezokolicznik ten znajduje się na końcu zdania.

Ich kann gut schwimmen. Umiem dobrze pływać.
playKlaudia will Polnisch lernen. Klaudia chce się nauczyć polskiego.
playWir gehen heute tanzen. Idziemy dzisiaj tańczyć.

O co chodzi?

W sytuacji, gdy w zdaniu oprócz czasownika jest także bezokolicznik, możliwe są dwie konstrukcje. Pierwsza z nich jest taka, że przed bezokolicznikiem występuje nic nie znaczące słówko zu. Druga możliwość to taka, że przed bezokolicznikiem tego nic nie znaczącego zu nie ma. Ot taka konstrukcja, której trzeba się nauczyć.

Bezokolicznik bez zu występuje tylko i wyłącznie:

po czasownikach modalnych

playkönnen móc, umieć
playmüssen musieć
playmögen chcieć, lubić
playwollen chcieć
playdürfen mieć pozwolenie
playsollen mieć powinność
playIch kann gut kochen. Umiem dobrze gotować.
playWir wollen ins Ausland fahren. Chcemy jechać za granicę.
playSie mögen Pommes essen. Lubią jeść frytki.
playHier darf man nicht parken. Tu nie można parkować.
playWir sollen den Text lesen. Powinniśmy przeczytać ten tekst.
playKannst du Schach spielen? Umiesz grać w szachy?
playEr mag Bücher lesen. On lubi czytać książki.

oraz czasownikach

playhelfen pomagać
playhören słyszeć
playsehen widzieć
playlassen pozwalać, kazać
playgehen iść
playkommen przybywać
playlernen uczyć się
playlehren nauczać
playbleiben pozostawać

Oto przykłady:

playSie hilft mir das Fenster putzen. Ona pomaga mi myć okna.
playHören Sie die Vogel singen? Słyszy Pani, jak ptaki śpiewają?
playWir sehen eine ältere Dame aus dem Bus aussteigen. Widzimy starszą kobietę jak wysiada z autobusu.
playMeine Mutter lässt mich ins Kino gehen. Moja matka pozwala mi iść do kina.
playDie Kinder lernen Fußball spielen. Dzieci uczą się grać w piłkę nożną.
playDas Kind ist krank und bleibt im Bett liegen. Dziecko jest chore i pozostaje leżąc w łóżku.
playWir gehen in den Supermarkt einkaufen. Idziemy do supermarketu zrobić zakupy.
playDie Kinder lernen lesen und schreiben. Dzieci uczą się czytać i pisać.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.