Bezokolicznik z zu - język niemiecki

Bezokolicznik z zu występuje po wszystkich czasownikach z wyjątkiem:

czasowników modalnych:

playkönnen móc, umieć
playmüssen musieć
playwollen chcieć
playdürfen móc, mieć pozwolenie
playsollen mieć powinność
playmögen lubić, chcieć

oraz czasowników:

playhelfen pomagać
playhören słyszeć
playsehen widzieć
playlassen kazać, pozwalać
playspüren odczuwać
playfühlen czuć
playgehen iść
playkommen przybywać
playlernen uczyć się
playlehren nauczać
playbleiben pozostawać

Jeśli w zdaniu mamy czasownik inny niż te wyżej wymienione i bezokolicznik, to bezokolicznik znajduje się na końcu zdania. Przed bezokolicznikiem natomiast musi znajdować się wyraz zu. Zu jest takim małym, nic nie znaczącym wypełniaczem i nie jest tłumaczone na język polski.

playSie hat heute viel zu tun. Ona ma dzisiaj dużo do zrobienia.
playMeine Muter verbietet mir ins Kino zu gehen. Moja matka zabrania mi iść do kina.
playHabt ihr Lust uns zu besuchen? Macie ochotę nas odwiedzić?
playEr beginnt die Vorlesung zu verstehen. On zaczyna rozumieć wykład.
playDiese Aufgabe scheint leicht zu sein. Zadanie wydaje się być łatwe.
playWir versuchen den Text zu übersetzen. Próbujemy przetłumaczyć ten tekst.
playDie Studenten brauchen nicht zu arbeiten. Studenci nie muszą pracować.
playIn Krakau sind keine billigen Hotelzimmer zu finden. W Krakowie nie ma tanich hotelowych pokoi do znalezienia.
playDie Kinder bemühen sich, ruhig zu sein. Dzieci starają się być cicho.

Jeśli bezokolicznikiem jest czasownik rozdzielnie złożony, wówczas zu znajduje się między przedrostkiem a rdzeniem czasownika:

playIch pflege jeden Tag um 7 Uhr aufzustehen. Mam zwyczaj wstawać codziennie o godzinie siódmej.
playWir versuchen in den Bus einzusteigen. Próbujemy wsiąść do autobusu.
playWir haben Lust, unsere Freunde ins Kino einzuladen. Mamy ochotę zaprosić naszych przyjaciół do kina.
playDieses Buch ist durchzulesen. Tę książkę należy przeczytać.
playIch bin entschlossen, diese Prüfung abzulegen. Jestem decydowany podejść do tego egzaminu.

Zdania bezokolicznikowe z zu mogą być także równoważnikami zdań z dass (że, żeby). Dotyczy to zdań, w których podmioty lub dopełnienia osobowe zdań głównych i pobocznych są takie same. W takich równoważnikach zdań często występują bezokoliczniki złożone (np.: besucht haben, gesehen haben, antworten können, itd.). W takich przypadkach zu znajduje się przed ostatnim wyrazem.

playIch hoffe, dass ich die Prüfung bestehe. playIch hoffe, die Prüfung zu bestehen. Mam nadzieję, że zdam ten egzamin.
playEr freut sich, dass er nach England fliegt. playEr freut sich, nach England zu fliegen. Cieszy się, że leci do Anglii.
playSie bitten mich, dass ich ihnen dabei helfe. playSie bitten mich, ihnen dabei zu helfen. Proszą mnie, żebym im w tym pomogła.
playDie Kinder freuen sich, dass sie Geschenke bekommen haben. playDie Kinder freuen sich, Geschenke bekommen zu haben. Dzieci cieszą się, że dostały prezenty.
playEs ist nicht möglich, dass man das Buch bis Montag gelesen hat. playEs ist nicht möglich, das Buch bis Montag gelesen zu haben. Nie jest możliwe, żeby przeczytać tę książkę do poniedziałku.
playEr glaubt, dass er eine gute Arbeit finden kann. playEr glaubt, eine gute Arbeit finden zu können. On wierzy, że może znaleź dobrą pracę.
playFreut ihr euch, dass ihr eure Oma besucht habt? playFreut ihr euch, eure Oma besucht zu haben? Cieszycie się, że odwiedziliście waszą babcię?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (12)

Nie podoba mi się w opisie zdanie: "Zu jest takim małym, nic nie znaczącym wypełniaczem (...)". Jakoś tak mało profesjonalnie. Wystarczyło napisać, że jest to wyraz pomocniczy, samodzielnie nic nie znaczący.

Odnośnie komentarzy do przykładów z "...zu helfen" i "...zu gehen". To jest ok, gdyż w tych zdaniach czasownikiem głównym są verbietet i bietet, a one jak najbardziej wymagają zu przed czasownikiem, który występuje potem w zdaniu.

Sie bitten mich, ihnen dabei zu helfen.
Czegoś nie rozumiem..."helfen " jest jednym z wyjatków i nie powinno występować z "zu" na końcu zdania.

Meine Muter verbietet mir ins Kino zu gehen.
A miało nie być z gehen wraz z 10 innymi bezokolicznikami i modalnymi

O matko tego nie rozumiem :(

W tłumaczeniu literówka "On wierzy, że może znaleź dobrą pracę." zamiast znale"źć"

valec, gehen jest tutaj jako bezokolicznik, a podstawowym czasownikiem jest verbietet, wiec jest dobrze.

@valec
Nie ma błędu. Jak to się dzieje, że pomimo maksymalnego ograniczenia ilości informacji do czytania na tej stronie, ludzie w dalszym ciągu nie mogą zrozumieć czytanego tekstu? I jeszcze to ":)" na koniec. Ręce opadają.

Tabelka z czasownikami niemodalnymi jest błędna. Jest to nawet potwierdzone pierwszym przykładem: "Meine Muter verbietet mir ins Kino zu gehen." :).

Jest dobrze,ponieważ to sa czasowniki zwrotne,czyli po prostu ostatnie zdanie jest dobrze napisane,bo jak "Ihr" to będzie "euch".Czasownik ogólnie to Sich freuen".

moim zdaniem jest dobrze:)

W ostatnim zdaniu "Freut ich, eure Oma besucht zu haben? " zamiast -ich- powinno być chyba -sich-