Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi - język niemiecki

Do najczęściej używanych spójników wieloczłonowych należą:

playsowohl ... als auch zarówno ... jak także/jak i
playnicht nur ..., sondern auch nie tylko ..., lecz także
playentweder ... oder albo ... albo
playweder ... noch ani ... ani
playeinerseits ..., andererseits z jednej strony ..., z drugiej strony
playzwar ... aber wprawdzie ... ale

sowohl ... als auch (zarówno ... jak także)

playEr ist sowohl Sänger als auch Komponist. On jest zarówno piosenkarzem jak i kompozytorem.
playDie Jacke ist sowohl in Blau als auch in Schwarz erhältlich. Ta kurtka jest dostępna zarówno w kolorze niebieskim jak i czarnym.
playWir essen sowohl Fleisch als auch Milchprodukte. Jemy zarówno mięso jak i nabiał.

nicht nur ..., sondern auch (nie tylko ..., lecz także)

playEr ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Dichter. On jest nie tylko pisarzem, lecz także poetą.
playIch habe heute nicht nur Bücher, sondern auch CDs gekauft. Kupiłem dzisiaj nie tylko książki, lecz także płyty CD.
playHerr und Frau Lange haben nicht nur eine Tochter, sondern auch einen Sohn. Pan i Pani Lange mają nie tylko córkę, lecz także syna.

entweder ... oder (albo ... albo)

playWir gehen entweder ins Konzert oder ins Theater. Pójdziemy albo na koncert albo do teatru.
playZum Geburtstag bekommt er von mir entweder ein interessantes Buch oder eine Tasse mit seinem Namen. On dostanie ode mnie na urodziny albo jakąś interesującą książkę albo kubek ze swoim imieniem.
playEntweder kommst du pünktlich oder gar nicht. Albo przyjdziesz punktualnie albo w ogóle.

weder ... noch (ani ... ani)

playSie hat mir weder geschrieben, noch hat sie mich angerufen. Ani do mnie nie napisała, ani nie zadzwoniła.
playFrau Neumann trinkt weder Alkohol noch Kaffee. Pani Neumann nie pije ani alkoholu ani kawy.
playDa es regnet, können wir weder spazieren gehen noch Rad fahren. Ponieważ pada, nie możemy ani iść na spacer ani jeździć na rowerze.

einerseits ..., andererseits (z jednej strony ..., z drugiej strony)

playEinerseits ist sie nicht besonders begabt, andererseits hat sie im Leben viel erreicht. Z jednej strony nie jest zbyt zdolna, z drugiej strony dużo już w życiu osiągnęła.
playDie Wohnung ist einerseits sehr teuer, andererseits ist sie sehr gemütlich und gefällt mir. To mieszkanie z jednej strony jest bardzo drogie, z drugiej strony jest bardzo przytulne i podoba mi się.
playIch kann es nicht begreifen. Einerseits liebt er seine Frau, andererseits geht er fremd. Nie mogę tego pojąć. On z jednej strony kocha swoją żonę, a z drugiej strony ją zdradza.

zwar ..., aber (wprawdzie ..., ale)

playZwar hat er keinen Bart, aber er benimmt sich wie ein echter Seemann. On wprawdzie nie ma brody, ale zachowuje się jak prawdziwy marynarz.
playMein Vater gab mir zwar 20 Euro, es war aber zu wenig, damit ich diese Hose kaufen könnte. Mój ojciec dał mi wprawdzie 20 euro, ale to było za mało, abym mogła kupić te spodnie.
playZwar arbeiten wir viel, aber trotzdem müssen wir sparsam leben. Wprawdzie pracujemy dużo, ale mimo to musimy żyć oszczędnie.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (1)

Jedyne co brakuje to odpowiednie wyjaśnienie szyku i przecinków.
Szyk prosty w 2gim zdaniu występuje przy:
nicht nur..., sondern auch
zwar..., aber
entweder oder.
Reszta spójników wieloczłonowych będzie wymagała przestawnego w 2gim zdaniu/czesci.
Przecinka nie stosujemy przy: entweder oder, weder noch oraz sowohl als auch.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.