Zdanie skutkowe - język niemiecki

Zdanie skutkowe (der Konsekutivsatz) wyraża następstwo (czyli skutek) pewnej czynności. Czynność ta wyrażana jest w zdaniu głównym. Po zdaniu głównym, oddzielone przecinkiem, występuje zdanie skutkowe.

playDie Aufführung war so langweilig, dass einige Zuschauer eingeschlafen sind. Przedstawienie było tak nudne, że niektórzy widzowie zasnęli.

Zdanie skutkowe jest zdaniem pobocznym. Oznacza to, że występujący w tym zdaniu czasownik osobowy zmienia swoje miejsce i "wędruje" na koniec zdania.

playEr war so krank, dass seine Eltern den Arzt gerufen haben. Był tak chory, że jego rodzice sprowadzili lekarza.

playDas Wasser ist kalt, so dass man nicht darin baden kann. Woda jest zimna, tak że nikt nie może się w niej kąpać.

Jak tworzymy zdania skutkowe?

Zdanie skutkowe są wprowadzane poprzez:

playso dass/sodass tak że
playso ..., dass tak ..., że
playsolch ..., dass taki/taka/takie ..., że
playdermaßen ..., dass do tego stopnia ..., że
playzu ..., als dass zbyt ..., żeby

so dass/sodass (tak że)

playEs ist warm, so dass wir Rad fahren können. Jest ciepło, tak że możemy jeździć na rowerze.
playEr kann Englisch, sodass er in England arbeiten kann. On zna angielski, tak że może pracować w Anglii.

so ..., dass (tak ..., że)

playSie arbeitet so viel, dass sie für ihre Familie keine Zeit hat. Ona pracuje tak dużo, że nie ma czasu dla swojej rodziny.
playWir sind so müde, dass wir sofort einschlafen. Jesteśmy tak zmęczeni, że od razu zaśniemy.

solch ..., dass (taki/taka/takie ..., że)

playEs ist heute solch ein schönes Wetter, dass wir ins Schwimmbad gehen. Dzisiaj jest taka ładna pogoda, że pójdziemy na basen.
playDas ist solch ein dickes Buch, dass ich es noch nicht gelesen habe. To jest taka gruba książka, że jeszcze jej nie przeczytałem.

dermaßen ..., dass (do tego stopnia ..., że)

playDer Film war dermaßen langweilig, dass ich eingeschlafen bin. Ten film był do tego stopnia nudny, że zasnąłem.
playDer Wagen war dermaßen schmutzig, dass man die Farbe nicht erkennen konnte. Samochód był do tego stopnia brudny, że nie można było rozpoznać koloru.

zu ..., als dass (zbyt ..., żeby) - zdania tego typu są w trybie przypuszczającym

playEs ist zu spät, als dass ich ihn noch anrufen könnte. Jest zbyt późno, żebym mógł jeszcze do niego zadzwonić.
playIch bin zu beschäftigt, als dass ich dir helfen könnte. Jestem zbyt zmęczony, żeby ci pomóc.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.