Dopowiedzenie - język niemiecki

Dopowiedzenie (die Apposition) jest dodatkową informacją o rzeczowniku.

playAnton, der Bruder von Manu, ist noch Schüler. Anton, brat Manu, jest jeszcze uczniem.

Jak widać na powyższym przykładzie, dopowiedzenie występuje bezpośrednio po rzeczowniku i jest w tym samym przypadku co rzeczownik.

playDas Bild Picassos, des spanischen Malers, ist sehr teuer. Obraz Picassa, tego hiszpańskiego malarza, jest bardzo drogi.

Ponieważ jest to informacja wtrącona w zdanie główne, dopowiedzenie oddzielamy od reszty zdania przecinkami.

playHerr Müller, der Direktor des Gymnasiums, hat einen neuen Wagen. Pan Müller, dyrektor gimnazjum, ma nowy samochód.
playIhre beiden Töchter, Andrea und Ute, studieren in Frankreich. Jej obie córki, Andrea i Ute, studiują we Francji.
playAm Samstag, dem 12. November, war ich im Kino. W sobotę, dwunastego listopada, byłam w kinie.
playFür Sie, meine Damen und Herren, habe ich noch eine Überraschung. Dla Was, moi Państwo, mam jeszcze pewną niespodziankę.
playDie Mutter, eine ruhige Frau, tröstete die Kinder. Matka, spokojna kobieta, pocieszała dzieci.

Dopowiedzenie występuje często po:

playals jako (bez przecinka)
playwie jak
playzum Beispiel na przykład
playbesonders szczególnie
playvor allem przede wszystkim

A oto przykłady:

playSie als Lehrerin arbeitet in der Schule. Ona jako nauczycielka pracuje w szkole.
playEin Mechaniker, wie mein Vater, reparierte den Wagen. Mechanik, jak mój ojciec, naprawił samochód.
playViele Familien, vor allem solche mit Kindern, bekommen Sozialhilfe. Wiele rodzin, przede wszystkim takie z dziećmi, otrzymują pomoc socjalną.
playIch esse gerne Obst, besonders Apfelsinen und Bananen. Chętnie jem owoce, szczególnie pomarańcze i banany.
playTouristen, z. B. die aus Japan, fotografieren gerne unsere Sehenswürdigkeiten. Turyści, np. ci z Japonii, chętnie fotografują nasze zabytki.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Sehenswürdigkeit bądź Sehenswürdigkeiten, to coś, co jest godne -> würdig zobaczenia -> sehen, zatem faktycznie słownikowo może być to osobliwość, takie tłumaczenie podaje pons.com, więcej tutaj: http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Sehensw%C3%BCrdigkeiten, lecz w codziennym użyciu tego rzeczownika mamy jednakże na myśli zabytki, bo czyż nie są one godne zobaczenia? Polecam drugi wpis na stronie pons.com. Zatem trudno mówić tutaj o jakimś błędzie, to raczej kwestia zapatrywania translacyjnego. Polecam zerknąć na słowo: sehenswert, które jest niejako synonimem sehenswürdig. Pozdrawiam!

Sehenswürdigkeiten znaczy osobliwość, a das Denkmal znaczy zabytek!!!