Zdanie przyzwalające - język niemiecki

Zdanie przyzwalające (der Konzessivsatz) odpowiada na pytanie:

playtrotz welcher Bedingung? mimo czego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie potrzebujemy następujących spójników:

playobwohl
playobgleich
playobschon
chociaż
jakkolwiek
mimo iż
playtrotzdem mimo to

Zdania z obwohl/obgleich/obschon (mimo iż) są zdaniami pobocznymi z czasownikiem na końcu zdania. Spójniki te oznaczają, iż pewna czynność została wykonana, mimo iż informacja ze zdania głównego wskazywałaby na to, że stanie się coś zupełnie innego. Zdania ze spójnikami obwohl/obgleich/obschon (mimo iż) mogą występować zarówno przed jak i po zdaniu głównym.

playObwohl sie Kopfschmerzen hat, sieht sie fern. Mimo iż boli ją głowa, ogląda telewizję.
playObwohl er krank war, ging er in die Schule. Mimo iż był chory, poszedł do szkoły.
playObwohl er viel verdient, lebt er sehr sparsam. Mimo iż dużo zarabia, żyje bardzo oszczędnie.
playSie gingen spazieren, obwohl es regnete. Poszli na spacer, mimo iż padało.
playIch bestand die Prüfung nicht, obwohl ich viel gelernt hatte. Nie zdałam egzaminu, mimo iż dużo się uczyłam.
playSie haben sich verspätet, obwohl sie pünktlich kommen wollten. Spóźnili się, mimo iż chcieli przyjść punktualnie.

Zdanie z trotzdem (mimo to) może występować tylko po zdaniu głównym. Po tym spójniku występuje szyk przestawny, tzn. po trotzdem (mimo to) jest czasownik, po nim podmiot a następnie reszta zdania.

playEs regnet nicht, trotzdem bleibe ich zu Hause. Nie pada, mimo to zostanę w domu.
playSie hat viel gegessen, trotzdem hatte sie immer noch Hunger. Dużo zjadła, mimo to jeszcze była głodna.
playEr war krank, trotzdem ging er zum Arzt nicht. Był chory, mimo to nie poszedł do lekarza.
playIch habe wenig Zeit, trotzdem helfe ich dir. Mam mało czasu, mimo to ci pomogę.
playSie arbeiten viel, trotzdem verdienen sie wenig. Oni dużo pracują, mimo to mało zarabiają.
playDiese Frau hat einen guten Mann, trotzdem geht sie fremd. Ta kobieta ma dobrego męża, mimo to go zdradza.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Obwohl, Obgleich, Obschon mogę używać w każdej sytuacji zamiennie?