Zdanie warunkowe - język niemiecki

Zdanie warunkowe (der Konditionalsatz) jest zdaniem pobocznym (z orzeczeniem na końcu zdania) i odpowiada na pytania:

playunter welcher Bedingung? pod jakim warunkiem?
playin welchem Fall? w jakim przypadku?
playwann? kiedy?

Zdania warunkowe, czyli niejako odpowiedzi na powyższe pytania, mogą zostać wprowadzone na dwa sposoby:

- pierwszy z nich to spójnik wenn (jeśli):

playWenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Jeśli będę miała czas, pójdę do kina.
playWenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Jeśli jesteś chory, idziesz do lekarza.
playWenn ich viel Geld habe, kaufe ich mir einen Sportwagen. Jeśli będę miał dużo pieniędzy, kupię sobie sportowy samochód.
playWenn sie mich einladen, komme ich. Jeśli mnie zaproszą, przyjdę.
playWenn ich Kopfschmerzen habe, trinke ich keinen Kaffee. Jeśli boli mnie głowa, nie piję kawy.

- drugim sposobem na wyrażenie zdania warunkowego jest rozpoczęcie go od czasownika. Co ciekawe, forma tłumaczenia pozostaje taka sama i w języku polskim zdanie takie także zaczyna się od słówka jeśli:

playHabt ihr euch erkältet, bleibt ihr zu Hause. Jeśli się przeziębiliście, zostańcie w domu.
playWäre er reich, würde er nicht arbeiten. Jeśli byłby bogaty, to by nie pracował.
playBist du fertig, kannst du fernsehen. Jeśli jesteś gotowy, możesz pooglądać telewizję.
playLerne ich viel, bekomme ich bessere Noten. Jeśli dużo się uczę, dostaję lepsze oceny.
playWillst du abnehmen, sollst du keine Süßigkeiten essen. Jeśli chcesz schudnąć, nie powinnaś jeść słodyczy.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.