Odmiana mieszana rzeczowników niemieckich

Deklinacja mieszana polega na odmianie rzeczownika w liczbie pojedynczej według wzoru odmiany mocnej, czyli z końcówką -(e)s dopełniaczu (der Genitiv). W liczbie mnogiej rzeczowniki otrzymują, tak jak w odmianie słabej, końcówkę -en.

liczba pojedyncza liczba mnoga
das Auge - oko
N. playdas Auge playdie Augen
G. playdes Auges playder Augen
D. playdem Auge playden Augen
A. playdas Auge playdie Augen

Według tego typu deklinacji odmieniają się rzeczowniki rodzaju męskiego i rodzaju nijakiego. Możemy podzielić je na kilka grup:

rzeczowniki o zakończeniu -or:

playder Doktor doktor
playder Lektor lektor
playder Motor silnik
playder Professor profesor
playder Reflektor reflektor
playder Faktor czynnik

rzeczowniki zakończone na -um i -ium:

playdas Zentrum centrum
playdas Datum data
playdas Museum muzeum
playdas Album album
playdas Studium studia
playdas Gymnasium gimnazjum
playdas Laboratorium laboratorium
playdas Kriterium kryterium

oraz takie rzeczowniki jak:

playder Staat państwo
playder See jezioro
playder Schmerz ból
playder Strahl promień
playder Muskel mięsień
playdas Bett łóżko
playdas Ohr ucho
playdas Auge oko
playdas Ende koniec
playdas Hemd koszula
playdas Konto konto

Istnieją jednak rzeczowniki, które odmieniają się według odmiany słabej a w dopełniaczu (der Genitiv) otrzymują końcówkę -ns. Oto jak wygląda ich odmiana:

liczba pojedyncza liczba mnoga
der Name - imię
N. playder Name playdie Namen
G. playdes Namens playder Namen
D. playdem Namen playden Namen
A. playden Namen playdie Namen
liczba pojedyńcza liczba mnoga
das Herz - serce
N. playdas Herz die Herzen
G. des Herzens der Herzen
D. dem Herzen den Herzen
A. playdas Herz die Herzen

W powyższym przykładzie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na biernik (der Akkusativ). Rzeczowniki rodzaju męskiego otrzymują w tym przypadku końcówkę -en zaś forma rzeczownika rodzaju nijakiego jest taka sama jak w mianowniku (der Nominativ). Według tego typu odmieniają się przede wszystkim rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -e:

playder Gedanke myśl
playder Wille wola
playder Name imię
playder Glaube wiara

Tak wygląda użycie powyższych rzeczowników w zdaniach.

liczba pojedyncza
N. playWie lautet der Name des Schülers? Jak brzmi imię tego ucznia?
G. playDie Herkunft des Namens 'Apolonia' ist sehr interessant. Pochodzenie imienia 'Apolonia' jest bardzo interesujące.
D. playMit dem Namen 'Nikolaus' sind viele Legenden verbunden. Z imieniem 'Mikołaj' wiąże się wiele legend.
A. playKennen Sie den Namen des Kindes? Czy zna Pan imię tego dziecka?
liczba mnoga
N. playDie Namen meiner Kinder lauten Ewa und Tom. Imiona moich dzieci brzmią Ewa i Tom.
G. playDas Buch der Namen ist ein gutes Geschenk für jede werdende Mutter. Księga imion jest dobrym prezentem dla każdej przyszłej mamy.
D. playAlle Menschen mit den Namen Ewa und Adam haben ihren Namenstag am 24. Dezember. Wszyscy ludzie o imionach Ewa lub Adam mają imieniny 24 grudnia.
A. playKannst du die Namen der Chinesen ohne Probleme lesen? Potrafisz przeczytać nazwiska Chińczyków bez problemu?

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.